Skip to main content

Brightsite benoemt directeur en ontvangt opdracht voor eerste zes programmalijnen

De partners binnen Brightsite, Sitech Services, TNO, Universiteit Maastricht en Brightlands Chemelot Campus tekenen op 25 juni 2019 de samenwerkingsovereenkomst en benoemen Arnold Stokking als directeur. Onder zijn leiding gaat Brightsite direct aan de slag op de Chemelot site met zes programmalijnen om de verduurzaming van de procesindustrie te realiseren.

Brightsite gaat een impuls geven aan de ontwikkeling en commerciële toepassing van innovatieve technologieën waarmee de procesindustrie in het algemeen en de Chemelot site in het bijzonder haar duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen kan realiseren. Deze doelstellingen zijn in lijn met de klimaatopgave en energietransitie.

Arnold Stokking, directeur Brightsite:
“De opdracht van Brightsite behelst een grootschalige publiek-private samenwerking met kennisontwikkeling van fundamenteel onderzoek tot aan het realiseren van pilot plants op de Chemelot site. Een geweldige opdracht waar veel kennis en kunde van alle partijen samen komt. Ik ben er trots op dat ik het vertrouwen heb gekregen van zowel de industrie als de onderzoeksinstellingen TNO en Universiteit Maastricht om samen met hen en vele anderen te kunnen bijdragen aan deze belangrijke missie om de opwarming van de aarde af te remmen. Hierbij gaan we ons inzetten om de werkgelegenheid duurzaam veilig te stellen en te bevorderen, allereerst in Limburg, maar ook voor andere locaties in Nederland, België en Duitsland.”

Realisatie ambitie klimaatneutrale site
In 2018 hebben de bedrijven op de Chemelot site een gezamenlijke ambitie en plan opgesteld om te komen tot een klimaatneutrale chemie site in 2050. Brightsite geeft invulling aan deze ambitie. Betrokkenheid van de Chemelot bedrijven is cruciaal om als centrum succesvol te zijn en de klimaatdoelstellingen te halen. We zijn dan ook verheugd met het commitment uitgesproken door de leden van de Chemelot Board en de bijdrage voor de komende jaren in de vorm van opdrachten aan Brightsite. In 2020 zullen naar verwachting 40 kenniswerkers actief zijn op en voor de Chemelot site, met kennisopbouw en praktijkvoorbeelden op het gebied van verduurzaming, waar op termijn ook andere Europese bedrijven en industriesites gebruik van kunnen maken.

De initiële Brightsite-activiteiten zijn gericht zijn op de volgende 6 programmalijnen:

  1. Emissiereductie door elektrificatie
  2. Emissiereductie door vervanging van nafta en aardgasverbruik
  3. Procesinnovatie
  4. Veiligheid en maatschappelijke acceptatie
  5. Transitiescenario’s en systeemintegratie naar 2030-2050
  6. Onderwijs en menselijk kapitaal

Brightsite past naadloos binnen het innovatiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gericht op energietransitie en duurzaamheid van de procesindustrie. De bedrijven op de Chemelot site zetten met Brightsite dan ook een concrete stap om de doelstellingen van het Klimaatakkoord in samenwerking met kennispartners te gaan realiseren. In het kader van bijvoorbeeld de programmalijn ‘Onderwijs en menselijk kapitaal’ gaat de Universiteit Maastricht nieuwe onderwijsprogramma’s met een sterke focus op ‘circular engineering en sustainable manufacturing’ ontwikkelen.”

Signing of the cooperation agreement with the Steering committee

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Brightsite met de eerste rij zittend (v.l.n.r) de stuurgroepleden Nick Bos Maastricht University, Marinke Wijngaard TNO, Marc Dassen Sitech Services en Bert Kip Brightlands Chemelot Campus. Achter hen staan Emmo Meijer boegbeeld Topsector Chemie, Arnold Stokking de nieuwe directeur van Brightsite en Robert Claasen directeur Chemelot.