Skip to main content

Brightsite

Brightsite is het nieuwe kenniscentrum om een duurzame, concurrerende chemische industrie te realiseren. Door een impuls te geven aan de ontwikkeling en commerciële toepassing van innovatieve technologieën helpen wij de Chemelot site aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.

Op deze pagina zijn onze artikelen in het Nederlands beschikbaar. Brightsite communiceert momenteel in het Engels. Wij onderzoeken of wij in de toekomst tweetalig gaan communiceren. 

Lees onze artikelen (NL)

Kennis en innovatie

Om succesvolle implementatie te borgen zijn de Brightsite-activiteiten onderverdeeld in zes elkaar versterkende programmalijnen: Emissiereductie door elektrificatie, Emissiereductie door inzet van vernieuwbare grondstoffen, recycling & biomassa, Procesinnovatie, Veiligheid & maatschappelijke acceptatie, Transitiescenario’s & systeemintegratie en Onderwijs & menselijk kapitaal. Vanuit onze programmalijnen delen wij regelmatig interessante artikelen. Hieronder kunt u de artikelen lezen.

Engineer van de toekomst brengt groene chemie stap dichterbij

De Universiteit Maastricht start in september 2021 met een nieuwe bacheloropleiding ‘Circular Engineering’.

Opleiden voor de toekomst cruciaal voor succesvolle transitie naar groene chemie

Nieuwe onderwijsprogramma’s rondom circular engineering en sustainable manufacturing.

Verduurzaming Chemelot vraagt om sluitende waterstrategie

Circulair watermanagement staat hoog op onze lijst van doelstellingen.

Smart Industry in gesprek met Arnold Stokking over circulariteit

Circulariteit biedt veel werkgelegenheid en kansen voor bedrijven.

Biomassa als vervanger van fossiele grondstoffen

Verkenning: hoe kan Chemelot biomassa inzetten? Een inventarisatie van verschillende type biomassa en technologieën.

HSE-management in het tijdperk van Artificial Intelligence

Een veelbelovend, voorspellend model voor procesveiligheid is in ontwikkeling bij Brightsite.

Rendabel CO2-emissie verminderen via stoombesparing vereist Chemelot-brede aanpak

Het verminderen en slim inzetten van opgewekte stoom kan bijdragen aan vermindering van de CO₂-uitstoot.

Chemelot klimaatneutraal in 2050, zo doen wij dat

In onze ‘Technology Innovation Roadmap’ beschrijven we hoe een klimaatneutraal Chemelot kan worden gerealiseerd.

Brightsite slaat brug tussen innovatieve technologie en commerciële toepassing

Brightsite is hét nieuwe kenniscentrum om een duurzame, concurrerende chemische industrie te realiseren.