Skip to main content

Chemelot klimaatneutraal in 2050

By 19 June 2020March 22nd, 2021Webinars

Chemelot als circulaire, duurzame en volledig klimaatneutrale chemie site in 2050. De synergie maakt het dé plek om deze transitie te realiseren. Brightsite heeft het totaaloverzicht en zorgt ervoor dat processen aansluiten op de wensen van de hele site. Samen maken we van Chemelot een internationaal toonaangevende proeftuin. Op 16 juni 2020 maakte Chemelot de strategie ‘Chemelot klimaatneutraal in 2050’ bekend.

Bekijk het webinar ‘Chemelot klimaatneutraal in 2050’

Ons doel

Brightsite kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van de chemische industrie naar hernieuwbare energie- en grondstofbronnen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken en oplossingen te brengen voor andere sectoren. We stimuleren de ontwikkeling en commerciële toepassing van technologieën die de chemische industrie in staat stellen haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en menselijk kapitaal te behalen, in lijn met de klimaatuitdaging en de energietransitie. Een mooie opdracht waar kennis en kunde van alle partijen samenkomen, toegewijd aan het veiligstellen en bevorderen van werkgelegenheid op een duurzame manier.

Een uniek initiatief

Brightsite is een publiek-private samenwerking tussen vier partners. Een samenwerking gebaseerd op een open karakter, die via een expertisenetwerk een transformatie in de chemische industrie bewerkstelligt. De Brightsite-partners Sitech Services, TNO, Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus ondertekenden in juni 2019 de samenwerkingsovereenkomst en benoemden Arnold Stokking als directeur. Onder zijn leiding ging Brightsite met zes programmalijnen aan de slag op de Chemelot-site.

Onze doelstellingen sluiten nauw aan bij de ambities van de Nederlandse overheid en Provincie Limburg. Holland Chemistry omarmt dit initiatief en staat volledig achter de (inter) nationale ambitie.