Skip to main content

Energietransitie in de chemische-, maak- en agro-industrie

By 30 March 2020March 22nd, 2021Webinar

Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid) is een nieuwe strategische samenwerking tussen acht drievoudige helixregio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De kernmissie van dit initiatief is zakendoen met missiegedreven innovatie. Door krachtige interregionale verbindingen en een optimale regionale innovatiestrategie vanuit Zuid-Nederland in Europees verband. ENZuid organiseerde een webinar over energietransitie in de chemische industrie.

Uniek partnerschap

Zuid-Nederland heeft met drie chemieclusters, kennisinstellingen en hightech- en maakindustrie een unieke kans om tot een samenhangende aanpak voor CO2-reductie en duurzame processen en producten te komen.

Doel

Het aanjagen van de opschaling van innovaties die in 2025 al concreet kunnen bijdragen aan CO2-reductie. De focus ligt op elektrificatie van de procesindustrie (de energietransitie) en op hoogwaardige recycling en inzet van biobased grondstoffen (de grondstoftransitie).

Webinar energietransitie

ENZuid organiseerde een webinar over energietransitie in de chemische industrie, de maakindustrie en de agro-industrie. Arnold Stokking, algemeen directeur Brightsite, nam samen met gedeputeerden Anne-Marie Spierings uit de provincie Noord-Brabant en Jo-Annes de Bat uit de provincie Zeeland deel aan dit webinar. Ze behandelden cruciale onderwerpen als elektrificatie, biomassa en recycling. Door het verbinden van de chemiebedrijven in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland met de maakindustrie, agro- en recyclingbedrijven in de regio, zijn kansrijke innovaties in beeld gekomen. ENZuid nodigt de industrie, scale-ups, MKB, overheden en intermediairs uit samen een actie-agenda te ontwikkelen voor deze opschalingsprojecten.

Bekijk het webinar hieronder (in het Nederlands) of vind hier meer informatie.