Skip to main content

Engineer van de toekomst brengt groene chemie stap dichterbij

By 18 January 2021March 25th, 2021Persbericht, Programmalijn 6
Maastricht-Geleen, 18 Januari 2021

De Faculty of Science & Engineering (FSE) van de Universiteit Maastricht start in september 2021 met een nieuwe bacheloropleiding ‘Circular Engineering’. Deze opleiding zorgt voor een nieuw soort ingenieur die niet geschoold is in één vakgebied, maar over diverse disciplines heen kan kijken, rekening houdt met de footprint van materialen en naast technologie ook gevoel voor maatschappelijke verhoudingen heeft. De opleiding is in december 2020 door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd.

Engineer van de toekomst

De bachelor Circular Engineering gaat studenten opleiden tot de ingenieur van de toekomst: de circulaire ingenieur. Deze ingenieurs gaan een sleutelrol spelen in de overgang naar de circulaire economie. Ze hebben de kennis en vaardigheden om producten, processen en diensten te ontwerpen, ontwikkelen en optimaliseren om de circulariteit voor een duurzame samenleving en industrie te bevorderen. Dit type engineer denkt multidisciplinair en is in staat om de kloof tussen verschillende disciplines te overbruggen. Omdat het beroep snel veranderd is het bovendien noodzakelijk adaptief te zijn en snel te kunnen schakelen.

“We zijn de eerste universiteit die een echte engineering bachelor aanbiedt. De bachelor sluit naadloos aan op de ambitie van de faculteit om engineering in te zetten om circulariteit en duurzaamheid te bevorderen. Een brede bachelor die studenten leert om naast technische oplossingen, vanuit maatschappelijk perspectief en probleemoplossend te werken. Circulariteit is een modewoord, wat ons betreft het is nu tijd om een stap verder te gaan en de daad bij het woord te voegen. Het is goed om te zien dat de NVAO deze aanpak om circulariteit als curriculum, niet louter als vak in te bouwen in ons opleidingsprogramma waardeert”, vertelt Professor Gerard van Rooij,  Rooij, FSE-hoogleraar Plasmachemie.

Samenwerking met Brightsite

Uniek Maastrichts onderwijs

Circular Engineering wordt ingericht zoals de rest van het Maastrichtse onderwijs: kleinschalig (12 tot 15 studenten per onderwijsgroep), probleemgestuurd leren, internationale klassen en studentgericht. Aan het einde van elk semester komen alle vakken samen in een onderzoeksproject, waarin studenten in groepjes van vijf of zes onderzoek doen naar en technische oplossing ontwikkelen voor een real life casus van een bedrijf, non-profitorganisatie of onderzoeksinstituut. Bovendien worden excellente wetenschappers en hoogleraren nadrukkelijk betrokken bij het onderwijs. Studenten van de nieuwe opleiding kiezen in het derde en laatste jaar tussen drie uitstroomrichtingen: Circular Chemical Engineering, Sustainable Biotechnology en Engineering Physics for Sustainable Manufacturing. Het zwaartepunt ligt op technische kennis en vaardigheden, maar er is tevens aandacht voor ‘softere’ vaardigheden, zoals teamwork/samenwerking, communicatie en gevoel voor maatschappelijke impact en ontwikkelingen.

Regiofunctie

Brightsite en UM hopen met deze en toekomstige opleidingen talent voor de regio te behouden en (internationaal) talent van buiten aan te trekken. Dat is niet alleen voor het onderwijs belangrijk, maar heeft ook impact op de economie door het creëren van onderzoeksprogramma’s en werkgelegenheid voor bedrijven in de (chemische) industrie en op de Brightlands campussen.

Over Brightsite

Brightsite is een samenwerking tussen Sitech Services, TNO, Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus en richt zich op het verduurzamen van de chemische industrie, zowel op Chemelot als op andere locaties. De klimaatdoelen stellen de chemische industrie enorm voor uitdagingen, maar bieden ook kansen. Goed transitiemanagement leidt tot economische groei en trekt talent en business aan. Omdat de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie veel meer omvat dan alleen de technische aspecten, omvat het werk ook veiligheidsaspecten, maatschappelijke acceptatie, juridische en economische haalbaarheid en educatie.

Faculteit Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen

De Faculteit Science and Engineering (FSE) van de Universiteit Maastricht bestaat uit verschillende vooruitstrevende onderwijs- en onderzoeksafdelingen. Studenten en wetenschappers dragen bij aan onderwijsprogramma’s op bachelor-, master- en PhD-niveau en nemen deel aan innovatief onderzoek op het gebied van bètawetenschap, technologie, techniek en wiskunde.