Skip to main content

Ons doel

Brightsite kan een belangrijke bijdrage leveren aan de overgang van de chemische industrie naar hernieuwbare energie- en grondstoffenbronnen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken en oplossingen aan te dragen voor andere sectoren. Het stimuleren van de ontwikkeling en commerciële toepassing van technologieën die de chemische industrie in staat stellen haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en menselijk kapitaal te bereiken, in lijn met de klimaatuitdaging en energietransitie.

Wat kunnen we voor u doen?

Wij kunnen de chemische industrie ondersteunen bij het mogelijk maken en opschalen van de noodzakelijke technische innovaties in energie- en grondstoffentransitie, digitalisering en netwerkvorming in regionaal, nationaal en internationaal verband.

Onze doelstellingen sluiten nauw aan bij de ambities van de Nederlandse overheid en de Provincie Limburg.

Holland Chemistry omarmt dit initiatief en staat volledig achter de (inter)nationale ambitie.