Skip to main content

Opleiden voor de toekomst cruciaal voor succesvolle transitie naar groene chemie

By 18 January 2021March 22nd, 2021Artikel, Programmalijn 6

Brightsite zet zich in voor een duurzame en concurrerende chemische industrie. Naast het ontwikkelen van innovatieve technologieën en het stimuleren van de commerciële toepassing ervan is een van de pijlers van het kenniscentrum gericht op onderwijs. Want het opleiden van een nieuwe generatie medewerkers die vernieuwingen in praktijk kunnen brengen is een vereiste om de transitie binnen de chemie tot een succes te maken. In Brightsite’s programmalijn ‘Onderwijs en menselijk kapitaal’ ontwikkelt Maastricht University nieuwe onderwijsprogramma’s rondom circular engineering en sustainable manufacturing.

Opleiden ingenieur van de toekomst

Om succesvolle implementatie te borgen zijn de Brightsite-activiteiten onderverdeeld in zes elkaar versterkende programmalijnen. Een van die programmalijnen is de lijn ‘Onderwijs en menselijk kapitaal’. “We moeten er immers voor zorgen dat we in de toekomst de juiste mensen hebben om innovatieve technologieën te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen. Maastricht University (UM) brengt academische input in over de sociale kant van innovatie, doet fundamenteel onderzoek en start met technische opleidingen die de nieuwe generatie ingenieurs gaan leveren”, aldus Arnold Stokking, managing director Brightsite. “Om de verschillende routes die leiden naar het doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in te vullen, zijn breed geschoolde afgestudeerden nodig die kunnen werken aan interdisciplinaire uitdagingen”, legt Programma Manager Bakir Bulic, die tevens directeur van de UM-faculteit Science & Engineering is, uit. “Onderwijs kan de kloof tussen verschillende ingenieursdisciplines en circulaire economie overbruggen. De onderwijsprogramma’s zullen een sterke link hebben met de activiteiten op Chemelot en de Brightlands Chemelot Campus.”

Lees het volledige artikel (PDF)
Bakir Bulić
Program Manager
+31(0)6 467 051 89

Doe mee!

De Universiteit Maastricht ontwikkelt nieuwe programma’s binnen haar faculteit Science and Engineering om de ingenieur van de duurzame toekomst op te leiden. Om de verschillende trajecten te vergemakkelijken die leiden naar het streefcijfer voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050, zijn breed geschoolde afgestudeerden nodig die in staat zijn om aan interdisciplinaire uitdagingen te werken.

Ik kom graag met u in contact om te bespreken hoe we samen kunnen werken.