Skip to main content

Ons doel

Brightsite kan een belangrijke bijdrage leveren aan de overgang van de chemische industrie naar hernieuwbare energie- en grondstoffenbronnen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken en oplossingen aan te dragen voor andere sectoren. Wij stimuleren de ontwikkeling en commerciële toepassing van technologieën die de chemische industrie in staat stellen haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en human capital te realiseren, in lijn met de klimaatuitdaging en energietransitie. Een mooie opdracht waar kennis en kunde van alle partijen samenkomen, gecommitteerd aan het veiligstellen en bevorderen van werkgelegenheid op een duurzame manier.

Een uniek initiatief

Brightsite is een publiek-private samenwerking tussen vier partners. Een samenwerking op basis van een open karakter, die gebruik maakt van een expertisenetwerk om een transformatie in de chemische industrie te realiseren. De Brightsite partners, Sitech Services, TNO, Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus ondertekenden juni 2019 de samenwerkingsovereenkomst en benoemden Arnold Stokking tot directeur. Onder zijn leiding is Brightsite op de Chemelot site aan de slag gegaan met zes programmalijnen.

Onze doelstellingen sluiten nauw aan bij de ambities van de Nederlandse overheid en Provincie Limburg. Holland Chemistry omarmt dit initiatief en ondersteunt de (inter)nationale ambitie volledig.