Skip to main content

Emissiereductie door vervanging van nafta en aardgasgebruik

In een koolstofneutrale en circulaire economie mogen geen nieuwe fossiele grondstoffen, zoals nafta en aardgas aan de koolstofcyclus worden toegevoegd. Het opgeven van fossiele grondstoffen betekent het sluiten van de cyclus door het gebruik van afvalstoffen en biomassa als grondstof voor de productie van nieuwe materialen. De programmalijn Emissiereductie door vervanging van nafta en aardgasgebruik richt zich op nieuwe technologieën en het elimineren van de broeikasgasemissies die samenhangen met fossiele grondstoffen.

Er zijn drie mogelijke routes voor het verkrijgen van circulaire grondstoffen geïdentificeerd, welke worden bestudeerd en ontwikkeld:

  • De vergassing van plastic, huishoudelijk afval en biomassa
  • De pyrolyse van kunststoffen
  • Het oplossen en depolymerisatie van kunststoffen

Naast de technologische vooruitgang is de belangrijkste uitdaging de aanvoer en beschikbaarheid van afvalstoffen.

Interesse in samenwerking?

Ik kom graag met u in contact om te bespreken hoe we samen kunnen werken.

Koolstof uit circulaire en hernieuwbare bronnen

Het toekomstperspectief in 2050 is dat Chemelot een gesloten koolstofcyclus hanteert, waarbij gebruik wordt gemaakt van koolstof van circulaire en hernieuwbare oorsprong. CO₂-emissies en de ophoping van afval in het milieu worden voorkomen door het omzetten van polymeren in nieuwe producten.

Wilt u bijdragen aan dit programma of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op met Programma Manager Rinke Altink. We kijken er naar uit u te ontmoeten!

Projecten

Binnenkort meer informatie over aankomende projecten binnen deze programmalijn. Volg onze nieuwspagina om op de hoogte te blijven.