Procesinnovatie

Brightsite’s programmalijn Procesinnovatie richt zich op:

  • In-proces en post-proces emissiereductie
  • In-proces en post-proces energiebesparing
  • Digitalisering
  • Circulair water

De productie van warmte en broeikasgassen is inherent aan de productie van chemicaliën, voor zelfs de meest geavanceerde processen. De eerste uitdaging is om de productie van warmte en broeikasgassen te verminderen door alternatieve productieprocessen.

Om de doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen, heeft programmalijn Procesinnovatie als doel het verminderen van broeikasgassen door het afvangen, opslaan of benutten van CO₂ en het elimineren van N₂O-emissies. De programmalijn richt zich op efficiënt hergebruik van restwarmte. De belangrijkste uitdaging hierbij is de ontwikkeling en implementatie van industriële warmtepompen om de temperatuur voor hergebruik of industrie te verhogen. De mogelijkheden van digitalisering worden benut om het procesrendement te verhogen en emissies te vermijden. Naast luchtemissies worden ook wateremissies en waterverliezen als gevolg van verdamping meegenomen.

Interesse in samenwerking?

Ik kom graag met u in contact om te bespreken hoe we samen kunnen werken.

Hergebruik van restwarmte of voor het verwarmen van huizen en kantoren

Het toekomstperspectief is dat dankzij digitalisering de uitstoot wordt geminimaliseerd. Restgassen van broeikasgassen worden afgevangen en effectief hergebruikt in 2050. Het gebruik van groene CO₂ in combinatie met hergebruik leidt zelfs tot negatieve emissies. Chemelot hergebruikt restwarmte van de fabrieken of transporteert de warmte om huizen en kantoren buiten het industrieterrein te verwarmen. Dit alles vindt plaats op een terrein dat geen water onttrekt aan of loost op de Maas.

Wilt u bijdragen aan dit programma, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op met Programma Manager Lianne van Oord. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Projecten

Binnenkort meer informatie over aankomende projecten binnen deze programmalijn. Volg onze nieuwspagina om op de hoogte te blijven.