Gezamenlijk klimaatdoelen realiseren én een toekomstige duurzame circulaire economie vormgeven. De tweede editie van de Brightsite Transitie Outlook laat zien dat de transitie naar een circulaire industrie gepaard zal gaan met schaarste: schaarste aan groene energie, aan groene grondstoffen en aan industrieel water.