Op weg naar een duurzame chemie op Chemelot

Gezamenlijk de transitie vormgeven naar een klimaatneutrale chemische industrie

De chemische industrie, in Limburg grootschalig actief op de locatie Chemelot Geleen, kan gezien haar omvang een substantiële bijdrage leveren aan de realisatie van de klimaatdoelen. In de Brightsite Transition Outlook wordt een overzicht gepresenteerd van hoe en wanneer de klimaatdoelen op Chemelot kunnen worden gerealiseerd en wat daarvoor nodig is. Brightsite ondersteunt hiermee de site users bij hun investeringen in de toekomst van Chemelot. De doelstellingen voor 2030 kunnen naar verwachting grotendeels worden gerealiseerd door inmiddels geïdentificeerde maatregelen. De nul-emissiedoelstelling voor 2050 vergt echter nog diverse nieuwe oplossingen.

Download de Brightsite Transition Outlook

Deze inspirerende brochure geeft u meer informatie over Chemelots transformatie naar klimaatneutraal.

Download brochure

Download de all-in-one infographic

Bekijk onze infographic voor het eerste model dat de klimaatuitdaging en de belangrijkste oplossingen, projecten en randvoorwaarden in één visueel overzicht presenteert.

Download infographic

Brightsite Connaction Event 2050 Kickstart

CLEAR AMBITIONS.
CONNECTION IS KEY.
TIME TO ACT.

5 juli | Brightlands Chemelot Campus Geleen

Schrijf u nu in

Gasten

Remco de Boer

Host | Onderzoeker en publicist, met focus op energietransitie en klimaatbeleid

Focco Vijselaar

Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Allard Castelein

CEO Havenbedrijf Rotterdam

Prof. dr. Gert Jan Kramer

Professor Sustainable Energy Supply Systems, Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University

Carola van der Weijden

Directeur Provincie Limburg

Dr. Ir. Colette Alma-Zeestraten MBA

Voorzitter werkgroep innovatie van de trilaterale strategie chemie en voormalig directeur VNCI

Loek Radix

Managing Director Chemelot

Jo Peters

Voorzitter Chemelot Circular Hub

Arnold Stokking

Managing Director Brightsite

Reinier Grimbergen

Principal consultant industrietransformatie TNO

Informatie en programma

De klimaatdoelen voor 2050 zijn helder en de plannen liggen klaar. Minister-president Rutte zegt zelfs dat we koploper in Europa kunnen worden. Aan ambitie is er geen gebrek in Nederland. Ondertussen zet de oorlog in Oekraïne de energiemarkt op zijn kop, loert China op kansen en tikt de tijd gewoon door. Het is tijd voor actie. De afgelopen jaren heeft Covid-19 bewezen dat een crisis tot een nieuwe aanpak kan leiden. Dat onder druk alles vloeibaar wordt. Wordt het daarom in navolging van het OMT niet tijd voor een Climate Management Team? Plannen vormgeven en solistisch acteren voldoen niet langer. Er is behoefte aan een interventie. We moeten conventies loslaten, de verbinding zoeken en samen de schouders onder de grootste opgave van onze tijd zetten. We worden enkel koploper als we ook daadwerkelijk aan de race beginnen.

Vanuit het hoofdthema van onze recente uitgave Brightsite Transition Outlook ‘Wat is er nodig om de doelen conform het klimaatakkoord op Chemelot te behalen?‘ verbinden we gasten met een belangrijke spilfunctie vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Omdat we alleen samen in staat zijn de transitie van het huidige Chemelot naar de eerste volledig circulaire chemische site in Europa te realiseren. Remco de Boer (onderzoeker en publicist, oa Studio Energie) gaat op geheel eigen wijze aan tafel op zoek naar connectie en activering. Loek Radix (Managing director Chemelot) en Jo Peters (voorzitter Chemelot Circular Hub) delen samen met Arnold Stokking (Managing director Brightsite) kansen en uitdagingen vanaf de Chemelot site, een significante factor in de Nederlandse energietransitie. We vragen Allard Castelein (CEO Havenbedrijf Rotterdam) niet alleen zijn ervaringen in Rotterdam te delen, maar ook hoe te participeren in de energietransitie als ‘Poort naar Europa’. Colette Alma-Zeestraten MBA (voorzitter werkgroep innovatie van de trilaterale strategie chemie en voormalig directeur VNCI) zorgt voor de verbreding naar trilateraal verband. En omdat de transitie niet enkel een zaak is van chemieclusters, maar alleen in samenspraak met overheden, kennisinstellingen en omgeving tot stand kan komen, praten we met Focco Vijselaar (Directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Carola van der Weijden (Directeur Provincie Limburg), Gert Jan Kramer (Professor of Sustainable Energy Supply Systems Copernicus Institute of Sustainable Development en Utrecht University) en Reinier Grimbergen (Principal consultant industrietransformatie TNO).

Concreet gaat het over de onderwerpen:
– Ambities vs. realiteit: waar staat Chemelot nu?
– De grondstoffen en energietransities, inclusief de benodigde infrastructuur
– Stimulerende regievoering door de overheid
– Maatschappelijk draagvlak

Deze onderwerpen worden vanuit de verschillende perspectieven belicht en we streven ernaar deze aan tafel om te zetten in concrete samenwerkingsinitiatieven om de fase van planvorming naar realisatie te versnellen.

Kortom, een prikkelend gesprek aan een bijzondere, complete tafel, geleid door een van Nederlands beste onderzoekers. Een event om niet te missen.

Programma:
– 15:00 uur: Aanvang/mogelijkheid netwerken
– 16:00 uur: Start tafelgesprek
– 17:30 uur: Mogelijkheid napraten tijdens netwerkborrel
– 18:30 uur / 19:00 uur: Einde event

Schrijf u nu in en kom naar het Brightsite Connaction Event op de Brightlands Chemelot Campus zodat u voor of na het tafelgesprek zelf met de aanwezigen kunt praten. Connection is key en waar kan dat beter dan op de plek waar iedereen die middag aanwezig is. Lukt het niet fysiek naar Geleen te komen, dan is het ook mogelijk het event online te volgen.

Schrijf u nu in

The Brightsite way​

Gezien de externe afhankelijkheden is momenteel niet met zekerheid aan te geven wat er na 2030 op Chemelot realistisch mogelijk is. Wat wel kan, is op basis van Brightsite’s stimulerende en modelmatige aanpak, periodiek technische en scenarioanalyses met steeds toenemende betrouwbaarheid uit te voeren en te delen. Diverse scenario’s kunnen daarbij worden getoetst op hun gevoeligheid voor veranderingen in prijzen, regelgeving en beschikbaarheid van duurzame grondstoffen, energie en CO2- emissies. Op die manier kunnen ‘no regret’ opties met groot potentieel en beperkte risico’s worden geïdentificeerd.

Brightsite kan op deze wijze voortdurend de potentiële economische en maatschappelijke impact van nieuwe technologieën toetsen en vertalen naar de transitie scenario’s. Bij positief resultaat en hoog potentieel mobiliseert Brightsite ook samen met partners en stakeholders de benodigde middelen om zulke technologieën vanaf de laboratorium en pilotfase op te schalen naar demo-installaties. Als vervolgstap kunnen de gevolgde aanpak en uitkomsten voor Chemelot vertaald en uitgebreid worden naar vergelijkbare industriële sites en verbonden worden met andere internationaal reeds ontwikkelde grondstof- en energie gebaseerde modellen.

Wilt u meer weten over hoe Brightsite de transitie van de chemische industrie ondersteunt of wilt u hieraan bijdrage? Neem dan contact met ons op.

Ja, ik wil in gesprek