Skip to main content

Verduurzaming Chemelot vraagt om sluitende waterstrategie

By 25 February 2021March 22nd, 2021Artikel, Programmalijn 3

Brightsite zet zich in voor een duurzame chemische industrie. Daarbij gaat het niet alleen over het terugdringen van CO₂-emissies op Chemelot, ook circulair watermanagement staat hoog op de lijst met doelstellingen binnen programmalijn 3 ‘Process Innovation’.

Programma Circulair Water voor Chemelot

“Chemelot is, met 44 miljoen kuub per jaar, een grote watergebruiker en afhankelijk van water. Je kunt het vergelijken met je eigen lichaam: je drinkt water en scheidt het ook weer uit. Het is van levensbelang, ook voor de site. Water is cruciaal voor het functioneren van de fabrieken. We willen onze waterzuivering optimaliseren en ons watergebruik verminderen. Om dat voor elkaar te krijgen zijn we het programma ‘Circulair Water voor Chemelot’ gestart. We inventariseren diverse Chemelot-brede opties, rekening houdend met de strengere regels rondom watervergunningen ingrijpende procesveranderingen die er op de site zullen plaatsvinden naar aanleiding van verduurzamingsstappen die in gang worden gezet. De transitie, naar een klimaatneutraal Chemelot in 2050, zal immers ook effect hebben op het watergebruik en afvalwater van fabrieken”, benadrukt Van Oord.

Complexiteit Waterwetvergunning

Op 15 december 2020 is een nieuwe Waterwetvergunning aan aanvrager Sitech Services toegekend. Goede afstemming en samenwerking tussen alle betrokken partijen was cruciaal bij deze aanvraag. De complexiteit van de aanvraag zat hem niet alleen in de 54 fabrieken die afvalwater produceren, maar ook in het aangescherpte aanvraagproces. Nieuwe Europese eisen vragen om een verdere verbetering van de waterkwaliteit en ontwikkeling van methoden om stoffen te kunnen meten en analyseren. Chemelot is een van de eersten die dit nieuwe vergunningsproces heeft doorlopen.

Lees het volledige artikel (PDF)

Lianne van Oord
Programma Manager
+31 (0)6 278 218 16

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Binnen Brightsite’s programmalijn 3 zoeken we naar mogelijkheden om de manier waarop we water gebruiken en zuiveren verder te optimaliseren. We zien dit programma als een van de pijlers voor het verduurzamen van de Chemelot-site. Het uiteindelijke doel is ‘nul lozen’, oftewel circulair water, en dat vraagt ​​veel creativiteit en samenwerking. Wil je hieraan bijdragen of meer informatie krijgen? Neem dan contact met ons op.