Transformatie naar een duurzame industrie

Brightsite levert een belangrijke bijdrage aan de overgang van de chemische industrie naar hernieuwbare energie en grondstoffen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken en oplossingen te bieden voor andere sectoren. Wij stimuleren de ontwikkeling en commerciële toepassing van technologieën die de chemische industrie in staat stellen haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en menselijk kapitaal te bereiken, in overeenstemming met de klimaatuitdaging en de energietransitie. Een mooie opdracht waar kennis en kunde van alle partijen samenkomen, toegewijd aan het veiligstellen en bevorderen van werkgelegenheid op een duurzame manier. 

De industrie transformeren naar een duurzame toekomst

Om de uitstoot van broeikasgassen sterk terug te dringen, is een ambitieuze en kostbare transitie naar hernieuwbare energie- en grondstoffen nodig. De chemische industrie maakt nog steeds op grote schaal gebruik van fossiele grondstoffen en energiedragers. Een drastische transformatie is nodig om een duurzame toekomst te realiseren. Niet alleen een transitie naar duurzame energie- en grondstoffen, maar ook een volledige vergroening van de bedrijfsprocessen.

De groene chemische industrie is duurzaam, innovatief en concurrerend. Brightsite geeft een impuls aan de ontwikkeling en commerciële toepassing van innovatieve technologieën die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Interesse in samenwerking?

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite? Wilt u meer weten over hoe wij aankijken tegen de transitie in de chemie of wilt u met ons samenwerken? Wij komen graag met u in contact om te bespreken hoe we samen kunnen werken.

Arnold Stokking
Managing director

Tel: +31 (0)6 106 246 65
arnold.stokking@brightsitecenter.com

René Slaghek
Technology manager

Tel: +31(0)6 200 159 35
rene.slaghek@sitech.nl

Een uniek initiatief

Brightsite is een publiek-private samenwerking tussen Sitech Services, TNO, Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus en richt zich op de verduurzaming van de chemische industrie, onder andere op de Chemelot site. De klimaatdoelstellingen stellen de chemische industrie voor enorme uitdagingen, maar bieden tegelijkertijd ook kansen. Goed transitiemanagement zal resulteren in economische groei en aantrekkingskracht van talent en bedrijvigheid. Aangezien er bij de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie meer komt kijken dan enkel het technische deel, worden ook veiligheidsaspecten, maatschappelijke acceptatie, juridische en economische haalbaarheid én werkgelegenheid en onderwijs meegenomen.

Onze doelstellingen sluiten nauw aan bij de ambities van de Nederlandse overheid en de provincie Limburg, daarnaast omarmt Holland Chemistry dit initiatief en ondersteunt het de (inter)nationale ambitie volledig.

Proud partners
Sitech Services
TNO
Maastricht University
Brightlands Chemelot Campus