Ons doel

Brightsite kan een belangrijke bijdrage leveren aan de overgang van de chemische industrie naar hernieuwbare energie en grondstoffen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken en oplossingen te bieden voor andere sectoren. Wij stimuleren de ontwikkeling en commerciële toepassing van technologieën die de chemische industrie in staat stellen haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en menselijk kapitaal te bereiken, in overeenstemming met de klimaatuitdaging en de energietransitie. Een mooie opdracht waar kennis en kunde van alle partijen samenkomen, toegewijd aan het veiligstellen en bevorderen van werkgelegenheid op een duurzame manier.

Een uniek initiatief

Brightsite is een publiek-private samenwerking tussen vier partners. Een samenwerking met een open karakter, die gebruik maakt van een expertisenetwerk om de transformatie in de chemische industrie te realiseren. De Brightsite partners, Sitech Services, TNO, Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus hebben in juni 2019 de samenwerkingsovereenkomst ondertekend en Arnold Stokking benoemd tot directeur. Onder zijn leiding is Brightsite op de Chemelot locatie aan de slag gegaan met zes programmalijnen.

Onze doelstellingen sluiten nauw aan bij de ambities van de Nederlandse overheid en de provincie Limburg, daarnaast omarmt Holland Chemistry dit initiatief en ondersteunt het de (inter)nationale ambitie volledig.