Skip to main content

Brightsite | transformatie naar een duurzame industrie

Het kenniscentrum Brightsite zet zich in voor het realiseren van een duurzame, concurrerende chemische industrie. Brightsite levert een belangrijke bijdrage aan de transitie van de chemische industrie naar hernieuwbare energie- en grondstoffen, met als doel de sector klimaatneutraal te maken met behoud van werkgelegenheid.

Op weg naar een duurzame toekomst

Proud partners
Sitech Services
TNO
Maastricht University
Brightlands Chemelot Campus

De industrie transformeren naar een duurzame toekomst

Om de uitstoot van broeikasgassen sterk terug te dringen, is een ambitieuze en kostbare transitie naar hernieuwbare energie- en grondstoffen nodig. De chemische industrie maakt nog steeds op grote schaal gebruik van fossiele grondstoffen en energiedragers. Een drastische transformatie is nodig om een duurzame toekomst te realiseren. Niet alleen een transitie naar duurzame energie- en grondstoffen, maar ook een volledige vergroening van de bedrijfsprocessen.

De groene chemische industrie is duurzaam, innovatief en concurrerend. Brightsite geeft een impuls aan de ontwikkeling en commerciële toepassing van innovatieve technologieën die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Over Brightsite

Interesse in samenwerking?

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite? Wilt u meer weten over hoe wij aankijken tegen de transitie in de chemie of wilt u met ons samenwerken?

Wij komen graag met u in contact om te bespreken hoe we samen kunnen werken.

Actueel

Download de Brightsite Transition Outlook

In de Brightsite Transition Outlook wordt een overzicht gepresenteerd van hoe en wanneer de klimaatdoelen op Chemelot kunnen worden gerealiseerd en wat daarvoor nodig is. Brightsite ondersteunt hiermee de site users bij hun investeringen in de toekomst van Chemelot.

Download brochure