Proces- en site-innovatie

Brightsite’s programmalijn Proces- en site-innovatie richt zich op:

  • In-proces en post-proces emissiereductie
  • In-proces en post-proces energiebesparing
  • Digitalisering
  • Circulair water

De productie van warmte en broeikasgassen is inherent aan de productie van chemicaliën, voor zelfs de meest geavanceerde processen. De eerste uitdaging is om de productie van warmte en broeikasgassen te verminderen door alternatieve productieprocessen.

Om de doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen, heeft programmalijn Proces- en site-innovatie als doel het verminderen van broeikasgassen door het afvangen, opslaan of benutten van CO₂ en het elimineren van N₂O-emissies. De programmalijn richt zich op efficiënt hergebruik van restwarmte. De belangrijkste uitdaging hierbij is de ontwikkeling en implementatie van industriële warmtepompen om de temperatuur voor hergebruik of industrie te verhogen. De mogelijkheden van digitalisering worden benut om het procesrendement te verhogen en emissies te vermijden. Naast luchtemissies worden ook wateremissies en waterverliezen als gevolg van verdamping meegenomen.

Hergebruik van restwarmte of voor het verwarmen van huizen en kantoren

Het toekomstperspectief is dat dankzij digitalisering de uitstoot wordt geminimaliseerd. Restgassen van broeikasgassen worden afgevangen en effectief hergebruikt in 2050. Het gebruik van groene CO₂ in combinatie met hergebruik leidt zelfs tot negatieve emissies. Chemelot hergebruikt restwarmte van de fabrieken of transporteert de warmte om huizen en kantoren buiten het industrieterrein te verwarmen. Dit alles vindt plaats op een terrein dat geen water onttrekt aan of loost op de Maas.

Wilt u bijdragen aan dit programma, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op met Programma Manager Lianne van Oord. Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Lianne van Oord
Program Manager

Tel: +31(0)6 278 218 16
lianne.oord-van@sitech.nl

Nieuws en updates

Overige programmalijnen