Emissiereductie door elektrificatie

Het aandeel duurzame elektriciteit in Nederland zal in 2050 naar verwachting 75% bedragen, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord. De programmalijn Emissiereductie door recycling en inzet van hernieuwbare grondstoffen richt zich op de mogelijkheden duurzame elektriciteit te gebruiken om processen en installaties te voeden en daarmee de CO₂-emissie van Chemelot significant te reduceren.

Elektrische hoge temperatuurverwarming met duurzame energie en decarbonisatie zonder CO₂-vorming.

Om de klimaatdoelstellingen op de site te bereiken, onderzoeken we de mogelijkheden op lange termijn, zoals:

  • Elektrische hoge temperatuurverwarming met hernieuwbare energie
  • Decarbonisatie zonder CO₂-vorming

Daarnaast kijken we ook naar de belangrijke uitdagingen binnen de betrouwbare levering van voldoende groene stroom, de technologische ontwikkeling en demonstratie van elektrische hoge temperatuurverwarming en de integratie van flexibele processen en installaties.

Processen en installaties aangedreven door hernieuwbare elektriciteit

Het toekomstperspectief is dat in 2050 het merendeel van de processen en installaties op Chemelot wordt aangedreven door duurzame elektriciteit. Chemelot heeft een leidende rol gehad in de ontwikkeling van deze technologieën en is erin geslaagd om expertise om te zetten in een verdienmodel.

Wilt u bijdragen aan dit programma of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op met Programma Manager Hans Linden. We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Hans Linden
Program Manager

Tel: +31 (0)6 520 526 96
hans.linden@tno.nl

Nieuws en updates

Overige programmalijnen