Brightsite en de zes elkaar versterkende programmalijnen

Als open innovatieplatform voor duurzame procestechnologie en circulariteit brengt Brightsite de kennis van vele partijen samen, voorziet in samenwerking met Brightlands Chemelot Campus in faciliteiten voor opschaling en commerciële demonstratie en ondersteunt bij het kiezen en ontwikkelen van de juiste technologieën om vergroening van de chemische industrie te realiseren.

De klimaatdoelen stellen de chemische industrie voor enorme uitdagingen, maar bieden ook kansen. Goed transitiemanagement leidt tot economische groei en trekt talent en business aan. Omdat de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie veel meer omvat dan alleen de technische aspecten, omvat het werk ook veiligheidsaspecten, maatschappelijke acceptatie, juridische en economische haalbaarheid, werkgelegenheid en opleiding. Kortom, samen met de industriepartners bijdragen aan een brede welvaartsbasis voor de toekomst.

Brightsite benadert de transitie integraal met drie ontwikkelingsprogrammalijnen, die 1) elektrificatie, 2) hernieuwbare grondstoffen en 3) proces- en site-innovatie betreffen, en drie ondersteunende programmalijnen rondom 4) veiligheid en maatschappelijke acceptatie, 5) transitiescenario’s en systeemintegratie en 6) onderwijs en menselijk kapitaal. De transitie komt alleen tot stand door gezamenlijke, integrale samenwerking tussen deze zes werkgebieden.