Skip to main content

Onderwijs en menselijk kapitaal

Maastricht University ontwikkelt nieuwe programma’s binnen haar Faculteit Bètawetenschappen en Techniek om de ingenieur van de toekomst op te leiden.

Om de verschillende paden die leiden naar verlaging van uitstoot van broeikasgassen in 2050 te faciliteren, zijn breed opgeleide engineers en onderzoekers nodig die in staat zijn om aan interdisciplinaire uitdagingen te werken. Onze programma’s hebben een sterke link met de activiteiten op de Chemelot site en de Brightlands Chemelot Campus.

Interesse in samenwerking?

Ik kom graag met u in contact om te bespreken hoe we samen kunnen werken.

Onderwijs om de kloof tussen verschillende ingenieursdisciplines en de circulaire economie te overbruggen

Het toekomstperspectief van deze programmalijn is het opleiden van de ingenieur van de toekomst. Het onderwijs is gebaseerd op kernelementen zoals een open curriculum, innovatief onderwijs, probleem- en onderzoek gestuurd leren, een kleinschalige leeromgeving en internationale klassen.

Wilt u bijdragen aan dit programma, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op met Programma Manager Gavin Phillips. We kijken ernaar uit u te ontmoeten!

Projecten

Binnenkort meer informatie over aankomende projecten binnen deze programmalijn. Volg onze nieuwspagina om op de hoogte te blijven.