Rendabel CO₂-emissie verminderen via stoombesparing vereist Chemelot-brede aanpak

Programmalijn 5Project

Brightsite zet zich in voor een duurzame chemische industrie, waaronder rendabel CO₂-emissie. Op Chemelot wordt met behulp van een complex stoomnetwerk al duurzaam omgegaan met stoomvraag en -aanbod. Met de stoomstudie brengt Brightsite voor Chemelot in kaart waar efficiency maatregelen op het gebied van stoom ruimte kunnen creëren. Beoogd wordt het stoomsysteem maximaal te benutten en gezamenlijk rendabele besparingsopties te realiseren. Opgedane kennis en ervaring kunnen ook voor andere sites interessant zijn.

Waarom besparen op stoom?

Om ongewenste klimaatverandering te voorkomen is het beperken van broeikasgasemissies noodzakelijk. Diverse energy efficiency maatregelen kunnen helpen deze emissies omlaag te brengen. Het reduceren én slim inzetten van geproduceerde stoom kan daaraan bijdragen. Stoom is een belangrijke energiedrager binnen de chemische industrie. Het wordt veelvuldig gebruikt voor het verwarmen en aandrijven van processen, omdat het efficiënt en veilig is. Waar het condenseren van stoom veel energie oplevert, vergt het produceren van stoom tevens veel energie. Stoombesparing biedt daarom kansen voor aantrekkelijke projecten voor reductie van CO₂-emissie. “Brightsite en Chemelot willen dan ook de ruimte voor stoombesparingsprojecten vergroten. De eerste stap in die richting is het inventariseren van het potentieel aan stoombesparingsprojecten en de rek in het stoomsysteem van Chemelot”, vertelt Joris van Willigenburg, chemisch technoloog bij Sitech Services.

René Slaghek
Programma Manager
+31 (0)6 200 159 35

Wil je bijdragen?

We streven naar reductie van broeikasgassen door het implementeren van de meest kosteneffectieve maatregelen en door tegelijkertijd de productie te garanderen. De volgende stap voor ons is om een ​​shortlist met de meest kansrijke projecten op te stellen en vervolgens gezamenlijk een combinatie van de meest aansprekende maatregelen voor Chemelot te selecteren. Het is belangrijk om nu te beginnen, zodat Chemelot concrete stappen kan zetten om de site te verduurzamen en de reductiedoelstellingen van 2030 te halen. Wil je hieraan bijdragen, meer informatie krijgen of gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact met ons op.