2D imaging of absolute methyl concentrations in nanosecond pulsed plasma by photo-fragmentation laser-induced fluorescence

Artikel

Samenvatting

Een nieuwe diagnostische aanpak, foto-fragmentatie laser-geïnduceerde fluorescentie (PF-LIF), is ontwikkeld voor 2D-beeldvorming van methylradicalen in plasma-omgevingen. Deze techniek maakt de gedetailleerde in kaart brengen van methylconcentraties mogelijk, cruciaal voor het begrijpen van plasma-ondersteunde koolwaterstofchemie, inclusief nabij-oppervlaktegebieden essentieel voor plasma-oppervlakte interacties zoals katalyse. PF-LIF werkt door methylmoleculen af te breken met een laser en de resulterende fragmenten te detecteren met fluorescentiebeeldvorming, waardoor nauwkeurige, ruimtelijk en temporeel opgeloste gegevens over de methylverdeling worden verkregen. De toepassing van PF-LIF in de beeldvorming van methyl in methaanplasma’s en de combinatie ervan met formaldehydebeeldvorming om chemische dynamiek in plasma-ondersteunde processen te bestuderen, demonstreert het potentieel om het begrip van complexe chemische reacties in plasma’s te verbeteren.