51.000 arbeidskrachten nodig om de industrie te verduurzamen

Nieuws

Uit een analyse van de activiteiten van het UWV bij de klimaattafel Industrie blijkt dat het aantal beschikbare posities voor beroepen die essentieel zijn voor het bevorderen van duurzaamheid in de industrie in de afgelopen zeven jaar meer dan verdubbeld is, tot bijna 51.000 in het tweede kwartaal van 2023.

Met 30 procent van de nationale CO2-uitstoot op haar naam, staat de Nederlandse industrie voor een aanzienlijke uitdaging om te verduurzamen. Dat vergt een aanzienlijk aantal arbeidskrachten, waar momenteel een tekort aan beschikbare arbeidskrachten voor al deze beroepen.

Suzanne IJzerman, arbeidsmarktadviseur UWV: “Ook los van het klimaat is er al veel vraag naar deze vakmensen. Daarnaast zijn er relatief veel 60-plussers in de industrie die binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en de arbeidsmarkt verlaten. Ook zijn er dalende studentenaantallen in het mbo en hbo voor relevante opleidingen. Het aantal openstaande vacatures is in zeven jaar tijd meer dan verdubbeld, tot bijna 51.000 in het tweede kwartaal van 2023.”

Programmalijn 6: Onderwijs en menselijk kapitaal 

Met de krapte op de arbeidsmarkt en het beperkte aanbod aan engineers is de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s gericht op de technische en maatschappelijke klimaattransitie in de chemiesector cruciaal. Brightsite draagt bij door het opleiden van de engineer van de toekomst en het versterken van de pool van technische arbeidskrachten in de regio. Een concreet voorbeeld is de bacheloropleiding Circular Engineering in samenwerking met Universiteit Maastricht en de ontwikkeling van studieprogramma’s op hogere niveaus, waaronder de voorbereiding voor een masteropleiding.