Adviesraad Brightsite: ‘BTO schetst relevant toekomstbeeld dat ertoe doet’

Nieuws

Juni 2023 is de tweede Brightsite Transition Outlook (BTO) gelanceerd. Deze BTO gaat in op de transitie naar een circulaire chemische industrie, meer specifiek de grondstoffentransitie, en met welke uitdagingen deze gepaard gaat. De Brightsite Adviesraad heeft de preview vast doorgenomen. Hier vraagt Arnold Stokking, Managing Director Brightsite, aan Emmo Meijer, vertrekkend voorzitter Adviesraad Brightsite, en zijn opvolger Marcel Wubbolts wat ze van de inhoud vinden en welke impact ze ervan verwachten.

De laatste maanden is onder leiding van Céline Fellay, programmamanager Transitiescenario’s & systeemintegratie en Paul Brandts, Intelligence Officer Brightsite, in samenwerking met de programmamanagers hard gewerkt aan deze tweede BTO. “Hoe kijken jullie als Adviesraad en persoonlijk naar het resultaat?”, vraagt Stokking.

Emmo Meijer: “Ik vind het goed en verfrissend dat er met de BTO een stap gemaakt wordt naar een allesomvattend plaatje rondom de transitie van de chemische industrie. Het is een heikel punt dat er tot nu toe maar geen holistische view tot stand komt. Natuurlijk is dat moeilijk, maar tot dusver praat iedereen enkel over zijn eigen puzzelstukje en paradepaardje. Brengt ons dat dichterbij ons doel: de transformatie naar een duurzame, circulaire chemie? Nee! De BTO geeft het overzicht dat hiervoor nodig is en schetst een relevant toekomstbeeld dat ertoe doet.”

Marcel Wubbolts: “Ik ben, net zoals de rest van de Adviesraad, enthousiast over de BTO. De infographic is sterk en vertelt het holistische verhaal. De energietransitie heeft maatschappelijke aandacht, voor de grondstoffentransitie geldt dat nog veel minder. Terwijl deze beide transities verweven zijn. Het is dan ook goed dat in deze BTO de aandacht hier naar uitgaat.

Met behulp van het CIMS (Chemelot Integral Model System) model kan gekeken worden hoe de chemie eruit kan komen te zien, een breed scala aan factoren in ogenschouw nemend. Nu moeten we met elkaar de dialoog aangaan, alle betrokken stakeholders – industrie, burgers, overheden en ngo’s –, en op basis van feitelijke informatie zoals de CIMS-bevindingen.”

Over Brightsite Transition Outlook 2023
Brightsite Transitie Outlook (BTO) 2023 is geschreven voor bedrijven, kennisinstellingen, beleidsmakers en ondersteunende instanties, die samen de grondstoffentransitie voor de chemie gestalte geven. Aan de hand van een fictief chemiecomplex, CHEM-NL, met een omvang van de totale etheen- en ammoniakproductie in Nederland, wordt inzicht gegeven in oplossingsroutes en benodigde hoeveelheden aan hernieuwbare grondstoffen en energie. Aan de hand van het CIMS-model zijn concrete scenario’s voor CHEM-NL uitgewerkt, rekening houdend met te verwachten beperkte beschikbaarheid van grondstoffen.

We weten wat de opties zijn; aan de slag!
“De BTO zet de verschillende opties wat betreft alternatieve grondstoffen helder naast elkaar, en schetst de tijdlijnen voor morgen, overmorgen en de verre toekomst. Recycling van plastics is de eerste oplossing. Plastic afval lijkt het meest op fossiele grondstof en kan efficiënt worden opgewerkt voor bestaande installaties. Biomaterialen zullen daarnaast een steeds belangrijkere onderdeel worden, omdat er simpelweg te weinig afval voor de productie van nieuwe kunststoffen beschikbaar is. Tot slot vormt direct gebruik van CO een optie voor de lange termijn, maar dat is echt toekomstmuziek.”, benadrukt Wubbolts.

Meijer verwacht dat grondstoffen als CO2 slechts een klein deelaspect zullen zijn: “Als we in 2050 van fossiel af willen zijn moeten we nu starten en alle factoren en oplossingsroutes met impact naast elkaar zien, daarbij helpt de BTO enorm. Om daarnaast te kunnen voldoen aan de behoefte aan duurzame energie zal elektrificatie een belangrijke rol spelen en ook plasmatechnologie biedt kansen.”

Geografische context en naar nieuw wereldbeeld toe
Stokking: “In de BTO wordt een helder perspectief geschetst van wat nodig is voor de transitie en welke technologische opties daaraan kunnen bijdragen. Wat zou een rol moeten spelen bij het maken van keuzes?”

Emmo Meijer: “Kunnen we deze technologieën gebruiken binnen de huidige productieconfiguraties van de industrie? Dat is lastig en als Nederland en Europa zullen we het ook moeten benaderen vanuit een geografische context. Is het verstandig sommige zaken hier te houden, in plaats ze naar elders te verplaatsen met betere toegang tot duurzame energie en grondstoffen? Dit soort keuzes zijn ingewikkeld en leveren weerstand op. We praten misschien wel over een geheel nieuwe opzet van de chemische industrie én onze samenleving. Dat vergt een nieuwe manier van denken, de Brightsite Transition Outlook geeft daartoe een aanzet. We staan aan de vooravond van een duurzaam houdbare nieuwe inrichting van de maatschappij. Maar zijn we daar als burgers, overheid en industrie klaar voor?”

Emmo Meijer, vertrekkend voorzitter Adviesraad Brightsite

“We staan aan de vooravond van een duurzaam houdbare nieuwe inrichting van de maatschappij. Zijn we daar als burgers, overheid en industrie klaar voor?”

Marcel Wubbolts: “Hoe ziet ons nieuwe wereldbeeld eruit? Dat is iets om als  maatschappij te bespreken, de chemie is daar onderdeel van. Daarop zal toekomstige wetgeving, die CO2 neutrale processen zal stimuleren, van invloed zijn. Als Europa willen we een competitieve chemische industrie behouden, daarbij is ook van belang wat er in de VS en China gebeurd. Ook op maatschappelijk vlak vergt het de nodige bewustwording, want wat je consumeert, gebruikt en hoe je je verplaatst et cetera heeft invloed op de wereld. Zijn we in staat om onze welvaart te behouden als we stoppen met het gebruik van fossiele grondstoffen? Als maatschappij zullen we keuzes moeten maken op basis van wat de aarde kan dragen.”

Marcel Wubbolts, aantredend voorzitter Adviesraad Brightsite

“Hoe ziet ons nieuwe wereldbeeld eruit? Dat is iets om samen met de maatschappij te bespreken, de chemie is daar onderdeel van.”

Over Adviesraad Brightsite
Brightsite heeft een Adviesraad die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit belangrijke externe stakeholders binnen de chemische industrie. De Adviesraad bestaat uit: Emmo Meijer (voormalig boegbeeld Topsector Chemie), Marcel Wubbolts (Vivici), Kim Meulenbroeks (Renewi), Eric Appelman (Brightlands Chemelot Campus), Frank Kuijpers (SABIC), Richard van de Sanden (Differ, TU/e) en Pol Deturck (Beaulieu International Group).

Marcel Wubbolts neemt sinds juni 2023 het stokje over van Emmo Meijer als voorzitter van de Adviesraad. “Ik ben met veel plezier, voorzitter geweest. Brightsite doet zeer relevant werk en overziet het hele plaatje. Er zijn maar weinig plekken waar er op een inhoudelijke manier over deze brede scope gesproken wordt. Het zou goed zijn als er een dergelijke Adviesraad op landelijk niveau zou zijn”, denkt Meijer.

“Ik ben trots en vereerd dat ik Emmo mag opvolgen. De overgang naar een duurzame chemische industrie is iets waar ik me al 27 jaar mee bezighoud. Toen ik gevraagd werd voor de Adviesraad heb ik dan ook volmondig ja gezegd. De transitie naar een fossielvrije chemische industrie is zeer belangrijk en ligt me nauw aan het hart. Brightlands en Brightsite hebben enorme potentie om het verschil te maken, daar wil ik graag aan meewerken”, vult Wubbolts aan.