BioBased Circular: Hoe kunnen chemie en landbouw gezamenlijk de grondstoffentransitie in een stroomversnelling brengen?

Artikel

Vergroening van grondstoffen is belangrijk voor de verduurzaming van de chemische industrie. Brightsite zet daarom mede in op duurzame biomassa als hernieuwbare grondstof in plaats van fossiele grondstoffen. Biomassa is echter beperkt beschikbaar. Aangezien biomassa al toepassingen heeft (voeding, veevoer, constructie, energiebron) moet kritisch worden gekeken naar de inzet van gewassen. Brightsite zoekt daarom verbinding met Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) om samen te onderzoeken wat nodig is om de grondstoffentransitie te versnellen.

Groeifondsvoorstel BioBased Circular

BioBased Circular wil de weg vrijmaken om in Nederland over te schakelen op het gebruik van klimaatneutrale materialen. Doel is de komende acht jaar nieuwe productieketens te ontwikkelen voor plastics, kunststoffen en bouwmaterialen die net zo concurrerend zijn als de huidige, maar ze verruilen fossiele koolstofverbindingen voor plantaardige. Het resultaat is een duurzame, natuurlijke materialenkringloop die CO2-neutraal is, op hernieuwbare grondstoffen draait en een internationaal economisch perspectief heeft. De doelstelling van BioBased Circular is om met een Nederlandse bioplasticsproductie van 2 Mt in 2050, bestaande uit PEF, PLA, bio-PET en andere biobased polyesters een marktaandeel te realiseren van 25% van de Europese bioplasticsproductie.

Biomassa als reëel, groen alternatief

“Om de grondstoffentransitie te realiseren kijken we in plaats van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare grondstofbronnen voor de chemie, zoals plastic afval, biomassa en toekomstig wellicht CO2 uit lucht. De prioriteit rond alternatieve grondstoffen ligt nu vooral op plastic afval. Dit lijkt veel op fossiele grondstof en kan efficiënt worden opgewerkt voor bestaande installaties. Maar 100% circulariteit door recycling van plastic afval is niet mogelijk. Om de klimaatdoelen te halen, zal dus tevens in andere routes geïnvesteerd moeten worden. Gebruik van biomassa is complex en vraagt om keuzes en verbinding over sectoren heen. Daarom zijn we blij met het Groeifondsvoorstel BioBased Circular”, vertelt Paul Brandts, Intelligence Officer bij Brightsite en betrokken bij het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie.

Paul Brandts, Intelligence Officer bij Brightsite:

“Duurzame biomassa is een goed, reëel en groen alternatief om koolstofverliezen in een circulaire chemische industrie aan te vullen.”

Wat maakt biomassa geschikt als bouwsteen voor de chemie?

Kijkend vanuit de functionaliteit van biomassa kom je snel tot een match met polyesters en polyamides. Fossiele olie bevat geen zuurstof: dit moet apart in fossiele polyesters worden ingebouwd: een energie-intensieve processtap. Biomassa bevat net als polyesters veel zuurstofatomen en biedt daardoor efficiëntere conversieroutes richting polyesters dan fossiele grondstoffen. Bovendien worden ‘biobased building blocks’ voor bioplastics vaak met micro-organismen bij lagere temperaturen geproduceerd (fermentatie), waardoor minder energie nodig is”, legt Arjen van Kampen, Projectleider bij Wageningen Food & Biobased Research, uit. “Dat de omzetting van biomassa naar polyesters thermodynamisch efficiënt kan zijn, komt doordat relatief weinig chemische bindingen tussen moleculen verbroken en terug gevormd hoeven te worden. Hoe minder aangepaste bindingen, hoe efficiënter de reactie. Ook de sterktes van de bindingen zijn van invloed. Omdat de structuur van biomassa en polyesters dicht bij elkaar kan liggen, vergt het minder energie”, vult Brandts aan.

Arjen van Kampen, Projectleider bij Wageningen Food & Biobased Research:

“Om biomassa voor hoogwaardige chemische bouwstenen in te kunnen zetten, is het belangrijk chemie en landbouw bij elkaar te brengen.”

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Het toekomstperspectief in 2050 is dat Chemelot een gesloten koolstofcyclus hanteert, waarbij gebruik wordt gemaakt van koolstof van circulaire en hernieuwbare oorsprong. Brightsite zet mede in op duurzame biomassa als hernieuwbare grondstof en bron voor het aanvullen van verliezen bij circulariteit. Wilt u hier meer over weten of wilt u participeren aan deze ontwikkelingen? Neem dan contact met ons op.

 

Rinke Altink
Programmamanager
Tel: +31 (0)6 23 54 35 47
rinke.altink@tno.nl