Skip to main content

BrigH2 geeft met demofabriek vorm aan syngas als route naar circulariteit

By 28 juni 2022juli 12th, 2022Artikel

BrigH2 is een start-up die op de Brightlands Chemelot Campus een 50 MW demofabriek ontwikkelt voor syngasproductie door vergassing van getorreficeerde biogrondstoffen. Daarmee speelt het bedrijf in op de behoefte aan groene grondstoffen, die ontstaat door de verduurzaming waarop de chemische industrie inzet.

Op Chemelot worden nu allerlei producten ge- maakt vanuit olie en gas. “Die producten zullen blijven bestaan, maar zullen op een andere manier gemaakt moeten worden. De niet duurzame fossiele grondstoffen moeten vervangen worden door groene grondstoffen. Syngas – een mengsel van koolmonoxide (CO) en waterstof (H₂) – is een van de bouwstenen die de potentie heeft om de verduurzaming van diverse chemische producten te verwezenlijken, mits het op een groene manier uit biogrondstoffen geproduceerd wordt. Hierbij is waterstof een zeer interessante stof voor de chemie, maar ook de koolstofcomponent is zeer aantrekkelijk voor gebruik in de industrie en als bodemverbeteraar”, vertelt Willem Jan van Asselt.

Willen Jan van Asselt, CEO van BrigH2:

“Juist deze combinatie van innovatie en kijken naar wat we al in huis hebben geeft ons waardevolle antwoorden om de transitie van de chemische industrie te faciliteren.”

Lees het artikel (PDF)

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over hoe Brightsite de transitie van de chemische industrie ondersteunt of wilt u hieraan bijdragen, neem dan contact met ons op.