Brightsite & Europa: samen schuren om beleidsregels te veranderen

Testimonial

Chemelot heeft de ambitie om in 2050 de eerste, volledig circulaire chemiesite te zijn. Niet alleen in termen van energie (geen netto broeikasgas uitstoot meer), maar ook in termen van grondstoffen (geen netto afvalproductie meer). Er staan vier stevige pijlers onder deze ambitie: innovatie, mensen, infrastructuur en samenleving. Innovatie, waarin Brightsite een voortrekkersrol vervult, gaat zorgen voor ontwerp en opschaling van de benodigde procestechnologieën. Hiervoor hebben we de juiste mensen nodig, kundig en goed opgeleid. Plus een adequate infrastructuur voor groene elektriciteit, waterstof en CO2 opslag. En een samenleving die zelf aangeeft hoe deze ambitie steun kan vinden in alle lagen van de maatschappij.

Hoe kijkt Europa naar de transitie van de chemische industrie?
Toen ik werkte als jonge ingenieur in de buurt van Marseille, sprak ik vaak met mensen over Europa. Mijn Franse collega’s voelden zich destijds in de eerste plaats Provençaal, daarna Frans en pas in de derde plaats Europeaan. Bij mij was het andersom; burger van Europa, Nederlander en tenslotte trotse Limburger. Dat was in de tijd voor Schengen, het Verdrag van Maastricht en de euro. We zijn nu 30 jaar verder en het zijn de Europese regels die de randvoorwaarden scheppen waaraan we moeten voldoen, willen we onze ambities realiseren.

Toch voelen we nog vaak afstand tot Europa, niet alleen geografisch, ook mentaal. Uit angst voor verlies van controle? Het ontbreken van vertrouwen? Samenwerking vereist dat we loslaten wat we in eigen beheer hebben. Het linken van onze strategie aan het grotere geheel is een essentiële factor om onze circulaire ambitie waar te maken. En het vergt vertrouwen en geduld, beleid loopt meestal achter op de koplopers.

In mijn eerste jaar als ambassadeur van de Chemelot Circular Hub (de paraplu waaronder partijen samenwerken aan de realisatie van een toekomstbestendige chemische industrie) is het mooi om te zien hoe Brightsite de verbinding zoekt, binnen de Chemelot Circular Hub, met Brightlands Circular Space en met het platform Groene Chemie Nieuwe Economie. Hoe we samen schuren om beleidsregels te veranderen. Lees meer hierover in het interview met onze programmamanager Bjorn Koopmans.

Jo Peters
Voorzitter Chemelot Circular Hub