Brightsite Plasmalab: brug tussen academie en industrie

Programmalijn 1Project

Donderdag 18 november 2021 wordt het Brightsite Plasmalab geopend op de Brightlands Chemelot campus. Ir. Tim Righart en dr. Thomas Butterworth zijn samen met prof. dr. Gerard van Rooij van Maastricht University verantwoordelijk voor het opzetten en inrichten van het nieuwe lab. Dat begint bij het ontwerpen van de apparatuur en het maken van een opstelling waarmee functionele experimenten kunnen draaien. Als alles straks staat gaan de huidige engineering rollen weer over op die van wetenschapper: “het meten, verklaren en begrijpen van wat we in het plasma zien.”

Wilt u weten waarom plasmatechnologie de gamechanger is voor groene chemie? Bekijk onderstaande video en ontdek het binnen 2 minuten …

Prof. dr. Gerard van Rooij, hoogleraar Plasma Chemistry bij Maastricht University en hoofd van het Brightsite Plasmalab:

“Plasmatechnologie biedt ongekende mogelijkheden voor nieuwe chemische procestechnologie gebaseerd op groene elektriciteit. Door de mogelijkheden van plasma in ons nieuwe lab te combineren met innovatieve state-of-the-art technologieën en daarnaast fundamenteel onderzoek uit te voeren verwachten we belangrijke doorbraken in duurzaamheid te maken.”

Wat maakt het Brightsite Plasmalab zo bijzonder?

Met de oprichting van het Brightsite Plasmalab wordt een grote stap genomen naar nieuwe industriële toepassingen van plasmatechnologie binnen de chemie, op een efficiënte en duurzame manier. “Wij zijn een van de weinigen die echt in de ‘black box’ van plasma kunnen kijken, slechts enkele andere laboratoria kunnen dat ook. Echt bijzonder maakt het dat we dit combineren met experimenten onder hoge druk en vermogen op grotere schaal. Er zijn wel meer laboratoria die experimenten uitvoeren met potentieel gevaarlijke moleculen, maar niet in de hoeveelheden waarop wij dat kunnen doen. Doordat we ons op de Chemelot site bevinden is er veel veiligheidsbewustzijn en -kennis en kunnen we experimenten doen die andere labs niet zo veilig en beheerst kunnen. Ons doel is toewerken naar het toepassen van plasmatechnologie op industriële schaal”, stelt Van Rooij.

Het Brightsite Plasmalab staat open voor iedereen. Van Rooij: “We bedrijven open science, iedereen is in principe welkom om experimenten te doen.”

Online labtour

De ontwikkeling van nieuwe en efficiënte plasmaprocessen zal de weg vrijmaken voor een circulaire chemische industrie zonder CO₂-uitstoot. Deze technologie zal een grote rol spelen in de transitie van de chemie naar een duurzame toekomst. Hans Linden en Gerard van Rooij geven je een unieke inkijk in het pas geopende Plasmalab, waar onderzoekers en ingenieurs op een veilige manier de experimenten kunnen uitvoeren die nodig zijn om plasmatechnologie op te schalen naar industrieel niveau.

Leestip: ‘Met nieuwe generatie plasmaprocessen richting circulaire chemie | Unieke 3-generatieaanpak

Brightsite onderzoekt hoe elektriciteit kan worden gebruikt om moleculen te produceren onder zogenaamde ‘plasma’ condities, een oplossing die potentie heeft voor de sector om verdere emissiereducties te realiseren. Het plasmaprogramma moet leiden tot een forse stap voorwaarts in de richting van circulaire chemische processen. Met een open innovatie-benadering zoekt Brightsite partners uit heel Europa om zich aan te sluiten.