Brightsite Plasmalab ziet potentie syngas en biedt aantrekkelijke wijze om het te produceren

Artikel

Syngas kan mogelijk een rol gaan spelen in de verduurzaming van de chemie. Ook voor het in november 2021 geopende Brightsite Plasmalab is het mengsel van waterstof en koolmonoxide interessant. “Om de transitie naar een duurzame chemie mogelijk te maken zijn naast het recyclen van plastics methaan, waterstof, koolstofdioxide en biomassa logische stoffen om in te zetten voor de productie van allerhande producten. Plasmatechnologie kan daaraan bijdragen via onder meer de productie van syngas”, aldus Gerard van Rooij, hoogleraar Plasmachemie bij Universiteit Maastricht.

Om de klimaatdoelen te behalen moet de uitstoot van koolstofdioxide (CO₂) aanzienlijk verminderd worden. Plasmatechnologie – waarbij met behulp van een elektrische vlam op hoge temperatuur moleculen kunnen worden gesplitst en gevormd – kan worden ingezet om CO₂ om te zetten in koolmonoxide (CO) en zuurstof (O₂). “Alex van de Steeg, die onlangs cum laude is gepromoveerd en die ik heb mogen begeleiden, heeft laten zien dat met behulp van plasmatechnologie CO₂ efficiënt te recyclen is. Om die CO vervolgens om te zetten in bruikbare producten is de route via syngas – een mengsel van CO en waterstof (H₂) – iets waar we in het Brightsite Plasmalab naar gaan kijken. We denken daarbij onder meer aan het combineren van CO₂ met methaan (CH4), waarmee je uiteindelijk syngas kunt verkrijgen”, legt Van Rooij uit. Onderzoek naar syngas hebben Van Rooij en zijn collega’s al eerder gedaan in samenwerking met DIFFER en willen ze graag op korte termijn in het Brightsite Plasmalab voortzetten.

Gerard van Rooij, hoogleraar Plasmachemie bij Universiteit Maastricht: 

“Syngas heeft potentie en plasmatechnologie is een aantrekkelijke manier om het te maken. Wij zijn op zoek naar partners om het onderzoek naar syngas op te zetten.”

Hans Linden
Programma Manager Emissiereductie door elektrificatie
hans.linden@tno.nl

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Het toekomstperspectief is dat in 2050 het meren- deel van de processen en installaties in de chemische industrie wordt aangedreven door duurzame elektriciteit. Brightsite staat voor de ontwikkeling en opschaling van deze technologieën en het omzetten van expertise in een verdienmodel. Wilt u bijdragen aan dit programma of wilt u gebruik maken van onze diensten?

Neem dan contact met ons op.