Brightsite publiceert tweede editie van de Brightsite Transition Outlook

Persbericht

Brightsite, het kenniscentrum dat zich inzet voor het realiseren van een duurzame, concurrerende chemische industrie, heeft vandaag de tweede editie van de Brightsite Transition Outlook gepubliceerd. Deze uitgebreide analyse biedt inzichten in de grondstoffentransitie van de Nederlandse chemische sector en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.  

BTO 2023 laat zien dat de transitie naar een klimaatneutrale industrie gepaard zal gaan met schaarste: schaarste aan groene energie, aan groene grondstoffen (koolstof) en aan industrieel water. Waar tot dusver met name de energietransitie aandacht krijgt, staat nu de grondstoffentransitie centraal. Hierbij biedt de BTO een (modelleer) instrument en handvaten om door deze schaarste te navigeren en optimale keuzes te maken. 

In de Brightsite Transition Outlook worden de bevindingen gepresenteerd van een fictief industrieel complex CHEM-NL, dat het totale productievolume van etheen en ammoniak in Nederland nu en in 2050 produceert. De rapportage schetst de route naar een netto nul-emissie in 2050 en belicht de vraagstukken en knelpunten die moeten worden overwonnen om duurzame grondstoffen en energiebronnen te verkrijgen. 

Volgens Arnold Stokking, Managing Director, en René Slaghek, Technology Manager van Brightsite, is de grondstoffentransitie voor de chemische industrie een essentieel onderdeel van een bredere maatschappelijke systeemtransitie. “Deze transitie grijpt in op de maatschappij. Alleen door samen op te trekken: industrie, overheden en burgers, kan deze transitie een succes worden”, benadrukken zij.  

De Brightsite Transition Outlook biedt belangrijke bevindingen en aanbevelingen voor de chemische sector en beleidsmakers. Enkele conclusies uit de Outlook: 

  • De grondstoffentransitie leidt tot schaarste aan beschikbare hernieuwbare grondstoffen, waardoor efficiënt gebruik essentieel is. Hierbij heeft de ontwikkeling van recycling en circulariteit van kunststofafval de hoogste prioriteit. 
  • Door de inzet van hernieuwbare grondstoffen neemt de behoefte aan CO2-vrije energie significant toe, wat vraagt om een rationele benadering van grondstoffenkeuze en -ontwikkeling. 
  • Nieuwe technologieën, zoals elektrificatie en vergassing, en nieuwe grondstoffen bieden ook kansen voor de productie van chemicaliën en nieuwe biopolymeren. 
  • Het duurzaam gebruik van water in de chemische industrie is essentieel en dient geïntegreerd te worden in de transitie. 

De Brightsite Transition Outlook is bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen, beleidsmakers en ondersteunende instanties die gezamenlijk de grondstoffentransitie voor de chemie vormgeven. De Outlook is gebaseerd op wetenschappelijke modellen en cases en biedt waardevolle inzichten voor een duurzame en circulaire economie. 

Wegens de urgentie van het onderwerp zal een Brightsite team onder leiding van Arnold Stokking de komende maanden in gesprek gaan en inzichten verzamelen van verschillende regionale industrietafels. Brightsite pakt dit op in samenwerking met Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) , aangezien vanuit dit multiregionale platform samengewerkt wordt aan het systematisch monitoren van impact op de vergroening van de chemie. 

Wilt u ook met ons van gedachten wisselen? Voor afspraken hiertoe, maar ook voor vragen of andere informatieverzoeken, kunt u contact opnemen met Noelle Brouns, via noelle.brouns@sitech.nl