Brightsite Teamdag 21 juni: Het kernteam maakt de balans op

People

In de 1,5 jaar dat Brightsite nu onderweg is, is duidelijk merkbaar dat de start-up-fase achter ons ligt. Tijdens de Brightsite teamdag is er gewerkt aan verdere versterking van het kernteam van Brightsite, zodat we gezamenlijk verder komen.

Vitale mensen zijn de basis voor sterke teams en gezonde organisaties. In de 1,5 jaar dat Brightsite nu onderweg is, is duidelijk merkbaar dat de start-up-fase achter ons ligt. Een aantal programmalijnen voorzien in een heldere behoefte en leveren concrete resultaten. Het geheel werkt op een natuurlijke wijze steeds beter samen. De communicatie onderling en naar buiten groeit. De programmalijnmanagers en de medewerkers in de programma’s werken met kennis en ervaring, maar vooral ook met enthousiasme en energie aan het gezamenlijk realiseren van de uitdagende doelstellingen. Het verduurzamen van Chemelot vereist een systeemverandering; niet alleen in denken en in doen. Ook in de manier waarop in deze alliantie gewerkt wordt. Tijdens de teamdag is er, met de professionele ondersteuning van Anne S. de Jong van stratch.nl gewerkt aan verdere versterking van het kernteam van Brightsite, zodat we gezamenlijk verder komen.

Over Brightsite

Brightsite kan een belangrijke bijdrage leveren aan de overgang van de chemische industrie naar hernieuwbare energie en grondstoffen, met als doel deze sector klimaatneutraal te maken en oplossingen te bieden voor andere sectoren. Wij stimuleren de ontwikkeling en commerciële toepassing van technologieën die de chemische industrie in staat stellen haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en menselijk kapitaal te bereiken, in overeenstemming met de klimaatuitdaging en de energietransitie. Een mooie opdracht waar kennis en kunde van alle partijen samenkomen, toegewijd aan het veiligstellen en bevorderen van werkgelegenheid op een duurzame manier.