Brightsite’s bijdrage in ‘Toekomst voor de industrie’ – Het Financieele Dagblad (FD)

Artikel

Brightsite en de coalitie ‘Groene Chemie, Nieuwe Economie’ hebben meegewerkt aan de bijlage ‘Toekomst voor de industrie’ in Het Financieele Dagblad (FD) van 30 juni. Twee mooie artikelen over de transitie van de chemische industrie naar hernieuwbare energie- en grondstoffen, met als doel de sector klimaatneutraal te maken met behoud van werkgelegenheid. 

Brightsite werkt aan een duurzame en concurrerende chemische industrie

Brightsite is het kenniscentrum voor het realiseren van een duurzame en concurrerende chemische industrie. De energietransitie is in volle gang en ook de chemische industrie kan er niet om heen. Brightsite draagt hieraan bij door te werken aan toepassing van technologieën op industrieel relevante schaal, nodig om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Denk aan de duurzame productie van waterstof of de ontwikkeling van een nieuwe generatie elektrische processen. Dit doet zij door kennisinstellingen samen met bedrijven aan dezelfde programma’s te laten werken en samen de routekaarten op te stellen en te doorlopen.

“De chemische industrie maakt nog altijd op grote schaal gebruik van fossiele grondstoffen en energiedragers”, vertelt Arnold Stokking, Managing Director Brightsite. “Om deze om te zetten naar hernieuwbare energie en grondstoffen is een ambitieuze en kostbare transitie nodig. De hoeveelheid fossiele grondstoffen die vervangen moet worden is enorm, vernieuwingen starten relatief kleinschalig en alle processen moeten met duurzame energie worden bedreven.”

‘Van tonnenjacht naar systeemverandering’

Het vergroenen van de maakchemie is cruciaal voor het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. Met het grootschalig inzetten van innovaties kan de verduurzaming versneld worden en is het alleen al in Zuid-Nederland mogelijk om een CO₂-emissiereductie te realiseren van veertig miljoen ton per jaar in 2050.
“Zuid-Nederland heeft alles in huis om de vergroening van de maakchemie te realiseren”, vertelt Arnold Stokking, managing director van Brightsite en voorzitter van de coalitie ‘Groene Chemie, Nieuwe Economie’. De actieagenda om de vergroening te realiseren omvat 22 actiepunten, veelal niet technologisch van aard, en gegroepeerd in drie categorieën. Stokking: “Ketensamenwerking is cruciaal, maar komt nu onvoldoende van de grond. Bedrijfstakken die nog nooit eerder hebben samengewerkt, van landbouw tot afvalverwerkingsbedrijven en high tech industrie, moeten nu gaan samenwerken met de chemie om de verduurzaming te realiseren.

Hoewel belangen en activiteiten verschillen, is er bij al deze sectoren een sterke willingness om te gaan samenwerken en dat stemt ons zeer positief.” vertelt Maxine Tillij, directeur strategische analyses en beleid bij TNO en strateeg van ‘Groene Chemie, Nieuwe Economie’. “Daarbij willen we ondernemingen en financierders bij elkaar brengen. Olie en gas zijn goedkope grondstoffen. CO₂-uitstoot wordt weliswaar beprijsd, maar de CO₂ prijs is nog niet hoog genoeg om duurzame grondstoffen concurrerend te maken. De coalitie zet zich in voor een beter financieringsklimaat voor start- en scale-ups in de klimaattransitie.