Brightsite Transition Outlook 2022: op weg naar een duurzame chemie op Chemelot

Gezamenlijk de transitie vormgeven naar een klimaatneutrale chemische industrie

De chemische industrie, in Limburg grootschalig actief op de locatie Chemelot Geleen, kan gezien haar omvang een substantiële bijdrage leveren aan de realisatie van de klimaatdoelen. In de Brightsite Transition Outlook wordt een overzicht gepresenteerd van hoe en wanneer de klimaatdoelen op Chemelot kunnen worden gerealiseerd en wat daarvoor nodig is. Brightsite ondersteunt hiermee de site users bij hun investeringen in de toekomst van Chemelot. De doelstellingen voor 2030 kunnen naar verwachting grotendeels worden gerealiseerd door inmiddels geïdentificeerde maatregelen. De nul-emissiedoelstelling voor 2050 vergt echter nog diverse nieuwe oplossingen.

Download de Brightsite Transition Outlook

Deze inspirerende brochure geeft u meer informatie over Chemelots transformatie naar klimaatneutraal.

Bekijk onze infographic voor het eerste model dat de klimaatuitdaging en de belangrijkste oplossingen, projecten en randvoorwaarden in één visueel overzicht presenteert.

The Brightsite way​

Gezien de externe afhankelijkheden is momenteel niet met zekerheid aan te geven wat er na 2030 op Chemelot realistisch mogelijk is. Wat wel kan, is op basis van Brightsite’s stimulerende en modelmatige aanpak, periodiek technische en scenarioanalyses met steeds toenemende betrouwbaarheid uit te voeren en te delen. Diverse scenario’s kunnen daarbij worden getoetst op hun gevoeligheid voor veranderingen in prijzen, regelgeving en beschikbaarheid van duurzame grondstoffen, energie en CO2- emissies. Op die manier kunnen ‘no regret’ opties met groot potentieel en beperkte risico’s worden geïdentificeerd.

Brightsite kan op deze wijze voortdurend de potentiële economische en maatschappelijke impact van nieuwe technologieën toetsen en vertalen naar de transitie scenario’s. Bij positief resultaat en hoog potentieel mobiliseert Brightsite ook samen met partners en stakeholders de benodigde middelen om zulke technologieën vanaf de laboratorium en pilotfase op te schalen naar demo-installaties. Als vervolgstap kunnen de gevolgde aanpak en uitkomsten voor Chemelot vertaald en uitgebreid worden naar vergelijkbare industriële sites en verbonden worden met andere internationaal reeds ontwikkelde grondstof- en energie gebaseerde modellen.

Wilt u meer weten over hoe Brightsite de transitie van de chemische industrie ondersteunt of wilt u hieraan bijdrage? Neem dan contact met ons op.