Chemelot neemt ook water mee in transitie naar circulair

Artikel

Chemelot wil de meest duurzame en veilige site van Europa worden. Daarvoor is niet alleen een energie- en grondstoffentransitie nodig, maar ook een andere kijk op de waterhuishouding. Samenwerking tussen de verschillende bedrijven op de site is daarbij essentieel. En actie. ‘Werken aan de lange termijn begint niet overmorgen, maar vandaag’, stelt programmamanager Lianne van Oord.

‘We willen het watersysteem op Chemelot toekomstbestendig maken. Maar er is zo veel dat we kunnen oppakken, dat we alle mogelijkheden goed op een rij willen zetten, zodat we zelf een goed overzicht hebben en het ook kunnen uitleggen aan onze omgeving’, zegt Lianne van Oord. Zij is programmamanager Process & Site Innovation bij Brightsite. Een van de thema’s in haar pakket is water.

Ongeveer een jaar geleden kondigde Chemelot aan het watersysteem op de site klaar te willen maken voor de toekomst. Zo moet het watergebruik verminderen, moeten componenten beter uit het afvalwater worden gehaald en wil de site waar mogelijk water hergebruiken. Een consortium van Brightsite, Sitech Services, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg startte het programma Circulair water voor Chemelot.

‘Werken aan de lange termijn begint niet overmorgen, maar vandaag.’

Bredere transitie
De naam voor het programma is zo gekozen omdat het een onderdeel is van de bredere transitie naar circulariteit op Chemelot. De site wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarvoor is een omschakeling nodig naar groene grond- stoffen en duurzame energiebronnen om de fabrieken te laten draaien. Water is daar nauw mee verbonden, stelt Van Oord. ‘Als we nieuwe processen in nieuwe fabrieken gaan gebruiken, heeft dat impact op het watersysteem. Dit zet meteen ook het langetermijnperspectief voor het programma neer.’

Het programma is begonnen met een verkenning. ‘We hebben met alle site users gesproken over hun ambities met betrekking tot water. Enerzijds over eventuele uitbreidingen of juist plannen om te krimpen, maar ook over hoe we het schoner kunnen maken. Wat ligt er allemaal aan ideeën van site users en kunnen we daarin verbindingen leggen? Denk aan een site user die een stikstofhoudende stroom overhoudt en een andere die zo’n stroom kan gebruiken. Voor beide bedrijven is afvalwater geen core business en dan is het lastig zo’n combinatie op poten te zetten. In dit programma kunnen we meedenken en toch stappen zetten met elkaar. Op die manier onderzoeken we de kansen en belemmeringen om stromen te koppelen, zodat er uiteindelijk minder naar het riool hoeft.’

Lange en korte termijn

Natuurlijk krijgt ook het meest voor de hand liggende project aandacht, namelijk hergebruik van effluent uit de IAZI op de site. ‘Wat zijn daarin kansen en belemmeringen? En zijn er misschien zaken die we nu eerst moeten oplossen voordat we verder kunnen? Op die manier proberen we de lange en korte termijn aan elkaar te knopen.’ Waar Van Oord vooral de lange termijn in het vizier houdt, richt Sara Vanderheyden zich op de korte termijn. Zij is programmamanager Watervergunning IAZI bij Sitech. ‘We hebben op Chemelot een speciale watervergunning, die wordt beoordeeld op stofniveau. Het is de strengste vergunning van heel Nederland. Elke stof die we lozen, moet voldoen aan een norm of de immissietoets. Daarbij mogen we geen drinkwater- of ecologische normen overschrijden. Het is een grote vergunning voor meer dan zeshonderd verschillende stoffen en we willen elk jaar een stapje in de juiste richting zetten. Mijn horizon reikt op dit moment tot 2027. We moeten tot die tijd met verschillende site users een paar belangrijke vorderingen maken, en die coördineer ik.’

Bron Petrochem magazine | Nederlands artikel 

Interesse in samenwerking?

Veiligheid is onze eerste prioriteit, zodat aan het eind van de dag iedereen in goede gezondheid naar huis terugkeert. We streven er altijd naar een goede buur te zijn, voor zowel onze interne als externe buren. De programmalijn Veiligheid en maatschappelijke acceptatie richt zich op het borgen van de integrale procesveiligheid en de maatschappelijke acceptatie. Wilt u een bijdrage leveren aan dit programma, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact op.