Chemelot presenteert routekaart voor circulaire en klimaatneutrale productie

Nieuws

Tijdens de Strategiedag Chemelot Circulair op maandag 4 maart heeft Chemelot de routekaart gepresenteerd naar klimaatneutraal produceren met circulaire grondstoffen, uiterlijk in 2050. Directeur Loek Radix heeft het eerste exemplaar overhandigd aan minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. 

In de routekaart worden verschillende essentiële aspecten benoemd die nodig zijn voor de transitie naar een klimaatneutrale industrie. Deze aspecten zijn van cruciaal belang om zowel de industrie te behouden als haar waarde voor de Nederlandse economie te garanderen:

  • Consistent en op urgentie gericht overheidsbeleid.
  • Begrip voor multinationals, want de sleutel tot de oplossing ligt bij grote multinationale ondernemingen.
  • Adequate infrastructuur, waaronder een 380 kV-elektriciteitsaansluiting, pijpleidingen voor waterstof en ammoniak en infrastructuur voor transport over water
  • Stimuleren van bedrijven die in staat zijn om het afval en de biomassa, die nu verbrand worden, in te zetten als circulaire grondstof.
  • Geduld is cruciaal. De basisindustrie in Nederland moet voldoende tijd en middelen krijgen voor een transitie naar klimaatneutraliteit.

 

“We moeten met z’n allen in Nederland erkennen dat de verduurzaming van de basisindustrie een maatschappelijke uitdaging is en niet een probleem van individuele bedrijven en zo voorkomen dat we in Europa onderdeel gaan uitmaken van het omgekeerde experiment: systematische afbraak van de basisindustrie.”

Loek Radix, directeur Chemelot

 

Tijdens de Strategiedag belichtte Arnold Stokking de uitdagingen op het gebied van innovatie en de strategie voor circulariteit van Brightsite. Hij benadrukte dat grootschalige chemische productie op een circulaire basis haalbaar is en kondigde aan dat hierover later dit jaar een publicatie van Brightsite zal verschijnen.”

 

“Industrie heeft ons veel gebracht en zal ons veel blijven brengen aan welvaart en welzijn. We roepen de overheid en de samenleving op om de vergroening van de industrie te steunen: het is mogelijk en bij Chemelot zijn we al bezig.”
Arnold Stokking, managing director Brightsite