Chemische industrie moet samenwerken aan universele strategische prioriteiten

Testimonial

De chemische industrie staat in de voorhoede van zeer boeiende ontwikkelingen. Ontwikkelingen die bepalen hoe we de komende decennia onze waardevolle producten op een veilige en duurzame manier kunnen blijven produceren. Ook binnen de AnQore organisatie zien we dit als een unieke gelegenheid om de volgende stappen te zetten op weg naar groei en verbetering.

De strategische prioriteiten in de chemie zijn eigenlijk universeel; duurzaamheid en veiligheid staan naast klanttevredenheid centraal. Als bedrijf van bescheiden omvang zijn we ons zeer bewust van het feit dat we dit niet alleen kunnen realiseren. Of het nu gaat om onderhoud, logistiek, levering van bio-grondstoffen of het ontwikkelen van oplossingen voor de reductie van onze emissies, samenwerking met bestaande en nieuwe partners is dé bepalende factor in het realiseren van al deze ambities. Het is belangrijk om kennis te delen en gezamenlijke initiatieven te ontwikkelen die duurzame innovaties stimuleren en veiligheid waarborgen. We juichen daarom de initiatieven vanuit Brightsite ook zo toe en we nemen hier als AnQore ook graag actief aan deel.

Wij hechten veel belang aan het recht dat iedereen heeft om in een veilige omgeving te werken en als AnQore doen we er alles aan om dit te waarborgen. In deze nieuwsbrief lees je onder meer hoe kunstmatige intelligentie (AI) ons naast het optimaliseren van processen ook helpt om veiligheid te analyseren en dieperliggende patronen te onderkennen die we met het menselijke brein maar moeilijk kunnen vaststellen. Het is veelbelovend om hiervan te leren en dergelijke innovaties in te zetten om de veiligheidsnormen te verhogen.

Veel van onze aandacht gaat daarnaast natuurlijk ook uit naar de transitie naar hernieuwbare grondstoffen. Zodra de vraag naar deze producten echt gaat toenemen, is het van belang dat we er klaar voor zijn om op grotere schaal over te schakelen naar nieuwe technologieën die gebaseerd zijn op bio-grondstoffen, zoals bv plantaardige oliën en suikers. Om deze nieuwe, efficiënte en veilige productiemethoden te ontwikkelen zijn aanzienlijke investeringen in onderzoek nodig. Met oog voor waardering brengt Brightsite unieke kennis van experts binnen Chemelot samen om zulk onderzoek in een stroomversnelling te brengen.

Sjoerd Zuidema 
Chief Executive Officer AnQore