Chemische industrie: verstandig dat kabinet investeert in duurzame energie en infrastructuur om klimaatdoelen te halen

Nieuws

Reactie op Miljoenennota van de Koninklijke VNCI | Het demissionaire kabinet heeft vandaag de Miljoenennota 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. De VNCI vindt het verstandig dat het demissionaire kabinet stevig blijft inzetten op industrie- en klimaatbeleid. Hiermee kan onze industrie blijven doorgaan om de producten die we dagelijks gebruiken, zoals schoon water, medicijnen en batterijen, op een duurzame manier te maken.

Nienke Homan, voorzitter Koninklijke VNCI: “Blij dat het demissionaire kabinet stevig blijft inzetten op industrie-en klimaatbeleid. De chemische industrie ligt op koers om het reductiedoel van 55% in 2030 te halen. Om een klimaatneutraal en circulair Nederland te realiseren is ook een langetermijnvisie nodig over de rol van de industrie. We hopen dat het demissionaire kabinet en de politiek hier snel duidelijkheid over geven.” 

Blijven inzetten op verduurzaming

Doordat de Tweede Kamer de klimaatagenda niet controversieel verklaart, kunnen bedrijven samen met de overheid met volle vaart blijven inzetten op verduurzaming van grote en kleine bedrijven. De industrie is gebaat bij duidelijkheid over klimaatbeleid en helderheid over de uitvoering van dat beleid. De VNCI vindt het daarom goed dat het demissionaire kabinet op de ingeslagen weg doorgaat, zodat we in de komende verkiezingsperiode geen tijd verliezen.