CIMS: uniek model voor validatie van verduurzamingsopties Chemelot

Artikel

Een toekomstbestendig Chemelot vraagt om een gezamenlijke, duurzame transformatie. Brightsite draagt hieraan bij door het creëren van een totaaloverzicht dat bedrijven en de site als geheel in staat stelt de juiste keuzes te maken. Met behulp van systeemdenken en doordacht modelleren kunnen we beter omgaan met onzekerheden in afgewogen scenario’s. Het ‘Chemelot Integrated Model System’, ontwikkeld om scenario’s en transitiepaden voor implementatie van klimaatgerichte innovaties op Chemelot te toetsen en vergelijken, is uniek in zijn soort.

Gezien de grote diversiteit aan opties om te verduurzamen en het integrale karakter van de Chemelot site is voor efficiënte toepassing een overkoepelende en samenhangende aanpak nodig. Brightsite’s programmalijn 5 ‘Transitiescenario’s en systeemintegratie’ richt zich op het samenbrengen en vertalen van beschikbare technisch-economische kennis en andere relevante informatie en verwachtingen. Het bekijkt de dilemma’s, hindernissen en risico’s, zowel op de site als site-overstijgend, inclusief maatschappelijke synergiën en nieuwe kansen. “Om grip te krijgen op de complexe set aan opties, interacties en impact worden integrale softwaremodellen ingezet. Op grond hiervan worden inhoudelijk onderbouwde scenario’s en transitiepaden ontworpen, getoetst en vergeleken voor implementatie van klimaatgerichte innovaties op Chemelot. Om dit voor elkaar te krijgen is het Chemelot Integrated Model System, kortweg CIMS, ontwikkeld”, vertelt René Slaghek, Technology Manager bij Brightsite.

René Slaghek, Technology Manager Brightsite:

“We wilden een model waarmee we het effect van verduurzamingskeuzes én de optimale verduurzamingsstrategie voor Chemelot in kaart konden brengen. Omdat er geen model beschikbaar was, zijn we zelf het geïntegreerde CIMS-model gaan ontwikkelen.”

Céline Fellay
Program Manager Transitiescenario’s en systeemintegratie
celine.fellay@sitech.nl

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Met het unieke, door Brightsite ontwikkelde CIMS-model brengen we het effect van verduurzamingskeuzes én de optimale verduurzamingsstrategie voor Chemelot in kaart. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het CIMS-model? Of wilt u participeren in deze ontwikkeling? Neem dan contact met ons op.