Data-analyse met behulp van AI kan ongelukken in chemie voorkomen

Artikel

Een computer die met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning incidenten en ongelukken in de chemische industrie kan helpen voorspellen en voorkomen. Een pilot met dit ‘early warning-systeem’ bij AnQore op chemiesite Chemelot toont aan dat het kan. De chemiesite wil in 2025 de veiligste, meest concurrerende en meest duurzame van Europa zijn. Kenniscentrum Brightsite met daarin partners TNO en Sitech helpt Chemelot daarbij met dit project dat de veiligheid van chemische processen bij de fabrieken aanzienlijk kan verbeteren.

“Als dit gaat werken is het echt een gamechanger en kun je heel veel dingen voorkomen, zowel op veiligheid- als milieugebied”, zegt HSE-manager (Health, Safety and Environment) Gui Hoedemakers van AnQore. “De maatschappij vraagt steeds meer milieuverantwoord gedrag.”

Gamechangers en de duurzame transitie in de maakchemie

Het platform Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE) wil de duurzame transitie in de maakchemie versnellen. Het doel is een groene chemie met innovatieve technologieën, zonder fossiele brandstoffen en zonder CO2-uitstoot. In 2025 wil het platform al grote hoeveelheden ruwe olie kunnen vervangen door gerecyclede en biobased grondstoffen en op grote schaal groene elektriciteit gebruiken voor chemische processen. Daarvoor zijn nieuwe, innovatieve en baanbrekende technologieën nodig. Rond het jaarevent op 11 oktober interviewt Change Inc. diverse voorlopers, ‘gamechangers’ die deze doelen dichterbij brengen. Arnold Stokking is voorzitter en kartrekker van dit platform en draagt met genoegen Gui Hoedemakers en dit project naar voren.

Hoedemakers gelooft er heilig dat de computer de mens daarbij kan helpen. Hij zag dat bedrijven qua veiligheid in hetzelfde kringetje draaiden en incidenten probeerden te voorkomen door nog meer maatregelen op elkaar te stapelen.

“Soms is het goed om te kijken of we hier op een andere manier mee om kunnen gaan. Als je in de wereld een doorbraak wilt forceren, moet je als organisatie bereid zijn buiten de gebaande paden te gaan kijken”.

Chemische bedrijven hebben gigantisch veel informatie in hun systemen zitten die eigenlijk verborgen signalen geeft. Signalen die nu niet worden opgemerkt. De informatie overstijgt vaak het menselijk brein en is niet meer behapbaar voor de mensen die de fabrieksprocessen monitoren en al met complexe systemen bezig zijn. Gui Hoedemakers: “De vraag die ik bij Brightsite heb neergelegd is  als de mens het niet kan, kunnen machines dit soort informatie bij elkaar brengen en dusdanig intelligent worden dat zij een voorspellende waarde kunnen doen en die op een beeldscherm brengen? Waardoor er tijdig ingegrepen kan worden of een time-out genomen wordt. Op het gebied van veiligheid, maar zeker ook op milieugebied?

Wilt u meer weten over dit early warning project en de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning om incidenten en ongelukken in de chemische industrie te helpen voorspellen en voorkomen?

Lees dan het artikel en/of neem contact met ons op voor meer informatie.

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Veiligheid is onze eerste prioriteit en we streven er altijd naar een goede buur te zijn, voor zowel onze interne als externe buren. De programmalijn Veiligheid en maatschappelijke acceptatie richt zich op het borgen van de integrale procesveiligheid en de maatschappelijke acceptatie.

Wilt u meer weten of wilt u participeren? Neem dan contact met ons op.