De geschiedenis van chemiesite Chemelot wordt circulair

Testimonial

Synthesegas oftewel syngas (een mengsel van koolmonoxide en waterstof) heeft in het verleden al een grote rol gespeeld in de transitie van de toenmalige Staatsmijnen naar de chemische activiteiten op de huidige Chemelot site. Het kan mogelijk ook helpen bij de verduurzaming van de site omdat syngas uit afvalstoffen en biogrondstoffen opnieuw een belangrijke rol kan spelen in de transitie naar chemische processen onafhankelijk van fossiele grondstoffen. Hoewel de basisprincipes bekend zijn, vraagt dit voor de grootschalige chemie heel veel ontwikkelingswerk, nog afgezien van de grote logistieke opgave in de Supply chain. Gelukkig heeft de chemische industrie in het verleden al vaker laten zien flexibel te kunnen inspelen op veranderende grondstofsituaties. Dit keer gaat dat ook lukken, mits we bereid zijn om fors te investeren in verduurzamingsprogramma’s zoals Brightsite.

Emmo Meijer
Voorzitter Brightsite Adviesraad