Directeur Chemelot in de bres voor de belang industrie

Nieuws

Afgelopen weekend publiceerde Loek Radix een uitgebreid opiniestuk. Daarin pleit de directeur van Chemelot voor het behouden en verduurzamen van de basisindustrie en waarschuwt tegen het negeren van de bredere impact van het elimineren van deze industrie op de economie, werkgelegenheid, overheidsfinanciën en het milieu. Hij benadrukt dat de industrie niet alleen directe werkgelegenheid biedt, maar ook een breed scala aan indirecte voordelen heeft. Media als de Telegraaf besteedde er inmiddels al aandacht aan

‘Het vervelende aan broeikasgassen is dat het helemaal niks uitmaakt voor het klimaat waar die uitgestoten worden, hier in Nederland of helemaal aan de andere kant van de wereld. Wij zouden ons dus evenveel zorgen moeten maken over het klimaatbeleid hier als elders in de wereld. Het wegjagen van de basisindustrie (en de landbouw) leidt er niet alleen toe dat we met z’n allen in Nederland een heel stuk armer worden, maar dat de wereld desondanks een stuk warmer wordt.’