Doorbraak in denken: SCIAR-model, eerste routekaart van bron tot hergebruik

Programmalijn 5Project

De chemische industrie staat voor grote veranderingen. Zo hebben elektrificatie en vergroening van grondstoffen de toekomst. Om in 2050 grootschalige industriële toepassing van alternatieve, circulaire grondstoffen en daarmee samenhangende, disruptieve elektrische processen te realiseren, is het cruciaal dat nu gestart wordt met het opschalen van innovaties. Maar hoe vind je je weg in zoiets? Hoe maken we de juiste keuzes? Het SCIAR-model van Brightsite biedt hulp door een rationele basis te bieden voor keuzes. Deze ‘wegenkaart’ maakt de routes naar de toekomst inzichtelijk en toont de transitiepaden naar klimaatneutraal.

Om de langetermijndoelstellingen te realiseren zijn hernieuwbare grondstoffen zoals biomassa (bijvoorbeeld hout, suiker) en afval (recyclestroom plastic) en innovatieve, op groene elektriciteit gebaseerde processen nodig. “Dit vereist denken vanuit de bron (van nieuwe grondstoffen bijvoorbeeld), weten wat er beschikbaar is en wat het volumepotentieel is, voordat we aan de technologie gaan werken. Als we suiker uit suikerbieten en hout willen gebruiken als biogrondstof voor materialen moeten we weten hoeveel het areaal is dat er in de toekomst beschikbaar is. En hoeveel plastic kunnen we, op welke wijze, inzamelen om tot optimaal hergebruik te komen? Bij de transitie van de chemische industrie hebben we behoefte aan rationeel denken en het doorrekenen van de verschillende opties. Dit geeft inzicht in de potentiële impact en kosten van verschillende transitiepaden waarmee de overgang van een fossiele naar een duurzame industrie realistisch in kaart kan worden gebracht”, stelt Brightsite-directeur Arnold Stokking.

Om afgewogen keuzes te kunnen maken, moeten de verschillende bronnen en verwerkingsroutes tegen elkaar afgezet kunnen worden. SCIAR – dat staat voor Source, Commodity, Intermediate, Application en Resource – helpt hierbij. “SCIAR is een methode om de complexe systeemtransitie af te beelden zoals wegenkaarten dat met het wegennet doen. We brengen het hele spectrum in kaart en kunnen in- of uitzoomen naar het gewenste niveau. Op dit flexibele concept voor het vormgeven van een transitie kunnen we een nieuwe technologische innovatie loslaten en kijken wat er gebeurt, of moet gebeuren, om er een succes van te maken.” vertelt Paul Brandts, Intelligence Officer van Brightsite. “Het werkt circulair: het gaat van grondstof naar gebruik, maar ook weer terug van afval naar grondstof.”

Paul Brandts
Intelligence Officer van Brightsite en geestelijk vader van het SCIAR-model

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Het SCIAR-model van Brightsite biedt hulp door een rationele basis te bieden voor keuzes. Deze ‘wegenkaart’ maakt de routes naar de toekomst inzichtelijk en toont de transitiepaden naar klimaatneutraal. Wilt u meer weten over het SCIAR-model, of wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem dan contact met ons op.

Op de hoogte blijven van nieuws, ontwikkelingen en innovaties? Volg ons op LinkedIn of registreer voor onze nieuwsbrief.