Duurzame waterstofproductie cruciaal voor transitie naar circulaire chemie

Programmalijn 1Project

Brightsite geeft een impuls aan de ontwikkeling van commerciële toepassing van innovatieve technologieën die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Duurzame productie van waterstof is een van de belangrijke pijlers voor de transitie naar een circulaire chemie. Op Chemelot lopen inmiddels verschillende initiatieven rondom groene waterstofproductie. Brightsite draagt bij via de ontwikkeling van nieuwe generatie plasmatechnieken en een technologievergelijkingsmethodiek voor variabele kosten bij waterstofproductie.  

In de toekomst meer waterstof nodig

Waterstof is een belangrijke grondstof die wordt gebruikt voor de productie van ammoniak, dat vervolgens weer wordt omgezet naar onder meer kunstmest, melamine, acrylonitril en caprolactam. Via de huidige processen gaat de productie van waterstof gepaard met het gebruik van aardgas (1 miljard kuub) en een uitstoot van CO₂ (1,8 Megaton). In Brightsite’s programmalijn 1 – ‘Emissiereductie door elektrificatie’ – wordt onderzocht hoe waterstof op een duurzame manier, dat wil zeggen zonder CO₂ emissies, kan worden geproduceerd. Plasmatechnologie is één van de belangrijke opties waar naar gekeken wordt.

“We zijn op zoek naar de beste manier(en) om waterstof te produceren zonder CO₂-uitstoot. We hebben duurzaam geproduceerde waterstof hard nodig om Chemelot te verduurzamen en daarmee de ambitie, het tot nul reduceren van de emissie van broeikasgassen in 2050, te kunnen halen. Niet alleen voor CO₂-vrije productie van ammoniak, maar in de toekomst tevens voor de voorbewerking van pyrolyse-olie uit plastics om op  termijn fossiele nafta te kunnen vervangen. Een deel van de benodigde waterstof zullen we  lokaal blijven produceren en naar verwachting zal ook een deel duurzame waterstof ingekocht worden”, legt René Slaghek, Programma Manager ‘Transitiescenario’s en systeemintegratie’, uit.

Unieke technologievergelijking

Om een goed oordeel te kunnen vellen over wat de beste technologie is voor waterstofproductie op de lange termijn, is een technologievergelijking op basis van kostprijs gewenst. Er zijn wel methodes die technologieën op kosten vergelijken, het nadeel daarvan is echter, dat daarbij de afzetmarktomstandigheden een grote rol spelen. “Brightsite heeft een nieuwe en nauwkeurige methodologie ontwikkeld waarbij afzetmarktomstandigheden geen rol spelen bij het bepalen van de kostprijs of verbetering daarvan. Wij hebben nu een methodiek ontwikkeld, en gevalideerd, om de variabele productiekosten van processen met (veel) bijproducten objectief te vergelijken. Dit geeft ons onder meer zinvolle inzichten in de gevoeligheid voor CO₂-beprijzing en ontkoppeling van olie- en gasprijzen”, vertelt Joris van Willigenburg (senior chemical engineer/ technology and sustainability consultant).

René Slaghek
Programma Manager
+31 (0)6 200 159 35
rene.slaghek@sitech.nl

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Het toekomstperspectief is dat Chemelot de nationale doelstellingen voor broeikasgasreductie heeft gehaald door de meest kosteneffectieve maatregelen te implementeren en tegelijkertijd de productie te waarborgen. In 2050 is Chemelot volledig CO₂-neutraal, op basis van een optimaal transitiepad. Wilt u een bijdrage leveren aan dit programma, of wilt u gebruik maken van onze diensten?