EIES | Hoe we samen circulaire chemie aansturen in Limburg

Evenement

Brightsite is, samen met Chemelot en Brightlands Chemelot Campus, trotse partner van Europa’s grootste evenement dat zowel de industrie als de energiesector bestrijkt: de European Industry & Energy Summit (EIES 2021). Op 7 en 8 december vertellen meer dan een dozijn keynotes, side events, cases en energieke talks u over de toekomstige kansen en bedreigingen van de energietransitie en het klimaatakkoord. Samen streven we naar het bevorderen van ideeën, technologie, plannen en projecten om de klimaatuitdaging aan te gaan door alle relevante partijen en expertise samen te brengen. 

Sluit aan bij onze Break-out sessie op 8 december

Tijdens deze break-outsessie gaan Chemiesite Chemelot, disruptieve innovatiecampus Brightlands Chemelot Campus en kennisinstituut Brightsite het gesprek aan over de kansen en uitdagingen van de verduurzaming van de chemie. In drie tafelrondes bespreken we met wisselende gasten uit het bedrijfsleven hoe de transitie van het op één na grootste geïntegreerde chemiepark van Europa aangepakt wordt.

Onder leiding van Wim Raaijen (hoofdredacteur, Industrielinqs) en met Klazien Ebbens (manager sustainability, OCI Nitrogen) als co-host gaan we nader in op de transformatie van de chemische industrie op de Chemelot site in Geleen. Met behulp van kennis en nieuwe technologieën, die zijn oorsprong vinden op de campus en daar worden doorontwikkeld worden van lab- en pilotplantschaal tot uiteindelijk commerciële schaal, gaan we gezamenlijk de uitdaging aan.

  • Round table 1 – Taking on the challenge together with unique collaboration at Chemelot Loek Radix (Executive director Chemelot), Eric Appelman (CTO Brightlands Chemelot Campus) en Arnold Stokking (Managing director Brightsite) voeren een open en eerlijk gesprek over de kansen en uitdagingen bij het realiseren van de Chemelot strategie om de meest duurzame site van Europese Unie te worden. Omdat er vanuit het DSM-verleden een grote synergie is, is de Chemelot site bij uitstek de plek om deze transitie te realiseren met een site overkoepelende strategie. In de praktijk een extreem ambitieuze missie.
  • Round table 2 – Let’s get concrete with knowledge, infrastructure and talent required for the development of technologies and applications on a large scale
    Tijdens dit ronde tafelgesprek belichten we een aantal concrete projecten die plaatsvinden op Brightlands Chemelot Campus en binnen de programmalijnen van Brightsite. Hoe dragen ze bij aan de Chemelot strategie? Welke uitdagingen komen erbij kijken? Jos Visser (Operations director SABIC) vertelt hoe SABIC de op aardolie gebaseerde nafta vervangt door afval plastics en daarmee stappen maakt richting een duurzame circulaire economie voor plastics. Denis Aarssen (Project manager RWE) vertelt over het disruptieve FUREC-project naar een proces dat de vervanging van grijze waterstof mogelijk maakt door waterstof geproduceerd uit huishoudelijk afval. Wat zijn de uitdagingen voordat de eerste circulaire waterstoffabriek opgestart zal worden op Chemelot in 2025? Pete Rowe (CEO and co-founder Deep Branch) vertelt over een van de vele innovatieve start-ups op Brightlands Chemelot Campus; Deep Branch gebruikt geproduceerde CO₂ om eiwitten met een hoge toegevoegde waarde te maken. Chemelot is bij uitstek de broedplaats waar de kennis, infrastructuur en talent die nodig zijn voor de ontwikkeling van een technologie als deze samenkomt om op grote schaal toe te passen.
  • Round table 3 – Challenges facing government, what is needed to make this transition a successful transition from a social perspective
    We sluiten deze break-outsessie af met een gesprek met vertegenwoordigers die vanuit een breder maatschappelijk perspectief kritisch reflecteren op de industriële transitie waar de partijen op Chemelot aan werken. Met Tys van Elk (algemeen directeur LIOF) hebben we een uitstekende vertegenwoordiger van de regio. Hij kan uitstekend reflecteren vanuit regionaal ontwikkelingsperspectief, onderlinge samenwerking, belang van innovatief MKB, beschikbaarheid van voldoende kapitaal. Hij belicht de enorme kansen die een duurzamer Chemelot-terrein Limburg biedt door de eerste echte circulaire hub van Europa te worden. Effectieve samenwerking tussen de vele regionale stakeholders is de grootste uitdaging. Jacqueline Vaessen (nieuwe ambassadeur Topsector Chemie) gaat in op de noodzaak van een integrale aanpak van de rijksoverheid om de transitie van de chemische industrie in Nederland mogelijk te maken. Als thought leader zal Hans van der Loo vanuit zijn brede, internationale ervaring de aanwezigen bewust maken van een aantal uitdagingen op weg naar 2030 en daarna. Uitdagingen waarvan velen waarschijnlijk niet op de hoogte waren vóór de EIES 2021.