Electro Trail Europe (ELECTE) 2023 van start bij Brightsite Plasmalab op Chemelot

Nieuws

Van 5 tot 16 juni nemen Industryandenergy.eu en VoltaChem deel aan een groep studenten en jonge professionals die een reeks innovatieve elektrificatie- en elektrochemische projecten in de Europese industrie verkennen. Deze inspirerende reis biedt een unieke kans om de voorhoede van de elektrische revolutie in de industrie te ervaren. De groep reist per trein en bezoekt verschillende locaties in Europa, waarvan als eerste het Brightsite Plasmalab op Chemelot op het programma stond.

Op 5 juni begon de Electro Trail Europe met een bezoek aan het Brightsite Plasmalab op Chemelot. Dit laboratorium is de plek waar Brightsite partners Universiteit Maastricht, TNO en Sitech Services, samen met studenten en bedrijven onderzoek doen naar de toepassing en opschaling van plasmatechnologie in de chemische industrie. Met behulp van plasma-reactoren kan methaan efficiënt worden omgezet in waardevolle bouwstenen zoals acetyleen en ethyleen, in combinatie met waterstof. Deze innovatieve benadering biedt een veelbelovend alternatief voor conventionele processen en draagt bij aan de overgang naar duurzame chemie. Het Brightsite Plasmalab speelt ook een cruciale rol in de transformatie van Chemelot en anticipeert op de veranderende behoeften van de chemische sector.

Chemelot-transitie: Duurzame grondstoffen en logistieke uitdagingen

Arnold Stokking trapte het spits af met een introductie over de Chemelot-transitie strategie. Stokking, managing director van Brightsite en een groot voorstander van plasma als technologie die het verschil kan maken, legde de nadruk op de veranderingen die in 2030-2050 gerealiseerd moeten worden met betrekking tot de overgang van fossiele naar circulaire en biogene grondstoffen. Er werd gesproken over de logistieke uitdagingen bij de vervanging van bijvoorbeeld nafta door kunststoffen, die per vrachtwagen en via waterwegen moeten worden geleverd. Ook werd de layout van Chemelot als site gepresenteerd, inclusief de haven van Stein en het treinstation in Sittard, met een terugblik op de ontwikkeling van de Chemelot site en de grote logistieke uitdagingen in de overgang van het chemiecluster. Eén van de logistieke uitdagingen vormt de infrastructuur voor elektriciteit die nodig is om de vereiste CO2-reductie te realiseren in 2030-50. Met andere woorden, legde Stokking uit, er dient te worden versneld om de overgang van de grote volumes die op de Chemelot-site worden verbruikt en geproduceerd succesvol te realiseren.

Brightsite’s Plasmalab: Innovatieve plasma-technologie voor chemische omzettingen

 

Hans Linden, programma manager bij Brightsite,  presenteerde de Brightsite-strategie en de rol van het Plasmalab binnen zijn programmalijn ‘Emissiereductie door recycling en inzet van hernieuwbare grondstoffen’. Diverse bewezen technologieën vormden de basis voor het Brightsite Plasmalab, aldus Linden. De Hüls-reactor, bijvoorbeeld, wordt gebruikt voor de conversie van methaan naar acetyleen en vormt de basis voor het plasma-programma, met drie stappen om de technologie te bewijzen en te verbeteren: 1) laboratoriumschaal, 2) kleinschalige opstelling, 3) pilootinstallatie. Het doel is om in de eerste generatie de vorming van acetyleen en waterstof te laten zien en te bewijzen, en de reactor vervolgens te verbeteren om direct ethyleen te produceren in latere generaties.

Linden gaf daarnaast uitleg over het monolith-proces voor de vorming van koolstof en waterstof via plasma, waarvoor al een demonstratie-installatie is ontwikkeld en gebouwd. Een andere toepassing van plasma is het Birkeland-Eyde-proces voor de omzetting van stikstof en zuurstof in NOx en vervolgens HNO3. Tot slot legde Linden uit waarom de vorming van acetyleen en waterstof de voorkeur heeft boven de vorming van koolstof en waterstof met conventionele processen. De omzetting van stikstof is dan een toekomstige ontwikkeling in het Plasmalab. Uiteraard kon een rondleiding door het Plasmalab zelf met een kleine demonstratie van een plasmareactor niet ontbreken.

Ontwikkelingen op Chemelot

Het programma eindigde met Director Business Development & Marketing van Chemelot Frank Schaap. Hij gaf een bondige presentatie over de ontwikkeling van Chemelot en de nieuwe bedrijven die zich er vestigen. Daarbij besteedde hij speciale aandacht aan bedrijven die actief zijn op het gebied van afvalrecycling, variërend van mechanische recycling tot chemische recycling via bijvoorbeeld afvalvergassing en plasticrecycling. Een belangrijk punt dat werd benadrukt, is dat deze bedrijven perfect moeten passen binnen de productieketen en de integratie van Chemelot, aldus Schaap. De dag werd afgesloten met een rondleiding over de Chemelot-site.

Electro Trail Europe (Electe23)

Van 5 tot 16 juni nemen Industryandenergy.eu en VoltaChem deel aan een groep studenten en jonge professionals die een reeks innovatieve elektrificatie- en elektrochemische projecten in de Europese industrie bezoeken. De groep is per trein van het Brightsite Plasmalab op Chemelot naar BASF Ludwigshafen in Duitsland gereisd, waar ze onder andere een pilot elektrische kraker zullen bekijken. In de tweede week brengt de groep een bezoek aan Örnsköldsvik, Zweden, waar Ørsted samen met Liquid Wind een grote fabriek bouwt voor de elektrochemische productie van brandstof uit CO2 en waterstof, genaamd eMethanol. De Trail eindigt in Kopenhagen met diverse bezoeken, waaronder het Solid Oxide Electrolysis Cell testcentrum van technologieontwikkelaar Topsoe.