Evert Nieuwenhuis, GroenLinks: “Brightsite bouwt aan ‘Groene Eeuw’.”

Testimonial

We staan aan de vooravond van de ‘Groene Eeuw’, het tijdperk waarin we klimaatneutraal en circulair leven, consumeren en produceren. Dat deze ‘Groene eeuw’ er gaat komen, staat vast. De afspraken daarover zijn klip en klaar, bijvoorbeeld in de Nederlandse klimaatwet, de Europese Green Deal en natuurlijk in het Akkoord van Parijs.

In de groene, circulaire samenleving moet de vervuilende, grijze industrie geheel omvormen. De industrie kan die omslag niet alleen maken en heeft daarbij de overheid nodig – en andersom, de overheid en de samenleving hebben de industrie nodig.

De basisindustrie is nu een grote vervuiler, maar ook een belangrijk deel van de oplossing. Een groene basisindustrie kan als vliegwiel dienen voor andere groene transities, zoals die in de energievoorziening, mobiliteit, landbouw en gebouwde omgeving, omdat ze cruciale producten voor deze sectoren produceert en afneemt. Dit vraagt echter om een rigoureuze omslag. In het rapport Groene industriepolitiek – Bouwen aan de Groene Eeuw pleiten wij als Wetenschappelijk Bureau GroenLinks voor groene industriepolitiek: beleid dat de groene transitie versnelt, geleid door een zelfverzekerde overheid die niet bang is te sturen en haar nek uit te steken. Daarbij is samenwerking met de industrie van cruciaal belang, net als een proactieve industrie die beseft dat meestribbelen of blijven hangen in de fossiele eeuw geen optie is. Wie niet de Kodak van de 21e eeuw wil worden, zet in op klimaat neutrale en circulaire productie.

Brightsite is een van de cruciale partners bij het bouwen van de Groene Eeuw. Het zet zich actief in om te achterhalen hoe Chemelot kan transformeren naar een groene chemiesite. Als kenniscentrum neemt Brightsite vanuit de industrie initiatief en dat is precies wat nodig is om een groene economie zo snel mogelijk te realiseren. Brightsite heeft daarbij oog voor het belang van systeemintegratie en het experimenteren op clusterniveau. Want een groene industrie zal, net als nu, nauw vervlochten zijn.

De Groene Eeuw biedt de Nederlandse industrie en samenleving vele kansen, van toekomstbestendig verdienvermogen tot nieuwe werkgelegenheid. Daarom is het zo mooi om te zien dat Brightsite de mouwen heeft opgestroopt en zich hier vol voor inzet.

Evert Nieuwenhuis
Project- en Onderzoeksleider Wetenschappelijk Bureau GroenLinks

Meer weten over ons project en het rapport Groene industriepolitiek? Lees meer.