Frederik Hoornaert: “Samenwerking cruciaal om verduurzaming industrie tot een succes te maken”

People

 

We staan met de chemische industrie voor enorme uitdagingen. Uitdagingen zoals het verminderen van het gebruik van fossiele koolstof en het optimaliseren van recycling van plastics. Uitdagingen waar we niet alleen op Chemelot, maar met de gehele industrie én wereld voor staan. We zullen gezamenlijk tot oplossingen moeten komen die economisch én technisch haalbaar zijn. Om dit voor elkaar te krijgen zijn partijen nodig die de ontwikkeling van innovatieve oplossingen stimuleren, in samenspraak met bedrijven. Brightsite geeft een impuls aan de ontwikkeling en commerciële toepassing van innovatieve technologieën die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Dat doen ze door de samenwerking op zoeken met alle stakeholders.

Daarom neem ik, als General Manager binnen SABIC, graag plaats in de Adviesraad van Brightsite
Bij SABIC hebben we verduurzaming hoog in het vaandel staan. Ons doel is om in 2050 klimaatneutraal te opereren en op weg daarnaartoe in 2030 20% minder broeikasgassen uit te stoten (ten opzichte van 2018). Als internationaal bedrijf ligt het zwaartepunt van onze R&D niet in Europa. Europa is wel voortrekker in innovatie gericht op verduurzaming, ons onderzoek op het vlak van sustainability voeren we daarom voornamelijk in Europa uit.

De industrie in Europa heeft het moeilijk, alleen als we samenwerken en de voordelen van verduurzamingsinnovatie voor iedereen zijn kan de industrie in de EU overleven. Dat vereist wel dat bedrijven over hun eigen schaduw heen stappen en verder kijken dan economisch vooruitzicht op de korte termijn. Want willen we technologie ontwikkelen die verduurzaming van de chemie vooruithelpt, dan hebben we een lange adem nodig. Als we in Europa de juiste technologieën ontwikkelen, dan heb ik er vertrouwen in dat we ook op financieel gebied er de investeringen voor over hebben om de transitie te bewerkstelligen.

Frederik Hoornaert

General Manager Chemicals T&I SABIC