Handreiking BLIC Vooruit

Praktische gids ter bevordering van procesveiligheid met AI

Chemelot wil in 2025 de veiligste en meest duurzame chemiesite van Europa zijn. Nieuwe soorten datagedreven technologie, zoals AI, lijken veelbelovend om de veiligheid te bevorderen door gevaren of verborgen patronen in Big Data te identificeren. Door dergelijke patronen vroegtijdig op te sporen kan worden ingegrepen, zodat incidenten kunnen worden voorkomen. Binnen Brightsite’s project ‘BLIC vooruit’ worden, samen met een ‘Community of Practice’ de eerste stappen gezet tot de ontwikkeling van een voorspellend model voor procesveiligheid. Dit heeft geleid tot een Handreiking waarmee fabrieken direct aan de slag kunnen.

Ga direct aan de slag om de veiligheid van
uw processen verder te verbeteren.

Beter Leren van Informatie in de Chemie

Bekijk onze video over BLIC Vooruit, ontdek hoe we procesveiligheid kunnen verbeteren met AI, en luister naar de ervaringen van onze partners AnQore en Envalior.

Stappenplan om zwakke signalen en leerpotentieel te identificeren

De activiteiten in de Handreiking zijn in een stappenplan samengevat. Het stappenplan helpt om zwakke signalen en leerpotentieel te identificeren met behulp van moderne analysetechnieken. Dit biedt kansen om eerder en effectiever in te grijpen in processen die fout dreigen te gaan, waardoor incidenten kunnen worden voorkomen.

Bedrijven op Chemelot beschikken over veel data, slechts een klein gedeelte wordt gebruikt voor veiligheidsdoeleinden. Het voorkomen van incidenten is nu vooral gericht op het naderhand verklaren waarom en hoe een incident heeft kunnen plaatsvinden, met weinig onderzoek naar voorspellende modellen. Met de opkomst van artificial intelligence (AI) ontstond het idee of het mogelijk is om informatie uit fabrieksdata te gebruiken om de veiligheid van processen te optimaliseren.

Vast weten wat u in de Handreiking kunt vinden? Download dan de leaflet.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de inhoud van deze Handreiking? Neem dan contact op met de auteurs:

Esta de Goede

Stuur een e-mail

Johan van Middelaar

Stuur een e-mail

Deze Safety Deal is financieel ondersteund vanuit de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de bijdragen van de deelnemende partijen.

Nieuws en updates