Het opleiden van technisch talent voor de toekomst én ze behouden voor de regio. Hoe doen we dat?

Artikel

De verduurzaming van de chemie zorgt niet alleen voor uitdagingen op technisch en financieel vlak, maar ook op het gebied van het opleiden van de technici van de toekomst. Brightsite zet zich, samen met partner Maastricht University (UM), hiervoor al jaren in en dit krijgt een boost met het JTF-project StrongerCircle.

Hier vertelt Gavin Phillips (programmamanager van Brightsite en de UM-bachelor Circular Engineering) over hoe het StrongerCircle-project kan bijdragen aan technisch talent voor Zuid-Limburg. En licht Ferdinand van Kampen (adviseur College van Bestuur van VISTA college en voorzitter van de stuurgroep Samenwerkend Netwerk Ecosystemen Limburg (SNEL) toe hoe dit past in het geheel van het ecosysteem van chemie.

“Door een samenwerkende ecosysteemaanpak zullen de bijna 50 miljoen euro aan diverse lopende projecten—die innovatiefondsen en de JTF omvatten—elkaar synergetisch versterken, waarmee onze inzet voor het binnenhalen van een groene chemietoekomst voor Zuid-Limburg, samen, wordt bekrachtigd.”


Ferdinand van Kampen