Interview in De Ingenieur over de energietransitie van de procesindustrie

Artikel

Voor de mei-editie van De Ingenieur, het grootste online ingenieursplatform van Nederland uitgegeven door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI), werd Arnold Stokking, Managing Director bij Brightsite, naast andere prominenten op dit gebied, geïnterviewd over de energietransitie van de procesindustrie.  

Brightsite wil technologieontwikkeling voor vergroening van de procesindustrie versnellen door al vanaf het begin met de bouwers en eindgebruikers in gesprek te gaan. Arnold Stokking: “We hebben maar dertig jaar voor de totale transformatie van de proces industrie, een bizar korte tijd. Alleen al het marktrijp maken van een nieuw soort apparaat kostte tot nu toe vaak al dertig jaar. De luxe om kalmpjes de bekende technology readiness level-schaal (TRL) af te lopen van 1 naar 9, dus van lab tot een volwassen technologie, hebben we daarom niet meer. Het risico is te groot dat een idee waarin al veel werk is gaan zitten, alsnog onbruikbaar blijkt. We moeten het omkeren: geen “TRL 1 naar 9”-denken, maar een “TRL 9 naar 1”-denken. Ga uit van het apparaat dat je in de fabriek wilt hebben en stuur de ontwikkeling al vanaf het embryonale stadium bij om daarop uit te komen. Er moet voortdurend overleg zijn tussen de ontwikkelaars en de latere bouwers en gebruikers.”

“Buigen of barsten”

De chemische industrie staat onder toenemende druk, zowel door het klimaatbeleid als door de buitenlandse concurrentie. Radicaal andere productieprocessen zijn nodig om toekomstbestendig te zijn, maar de concurrentiedruk houdt grote langetermijninvesteringen tegen. Biedt transformatie van onderaf uitkomst? Of is toch weer de overheid aan zet?

In het artikel komen diverse interessante personen en invalshoeken aan bod; Henk Akse (directeur van adviesbureau Traxxys voor vernieuwing en verduurzaming in de proces industrie), Marit van Lieshout (Lector duurzame procesindustrie aan de Hogeschool Rotterdam en senior consultant bij adviesbureau Royal Haskoning-DHV), Guustaaf Savenije (Lid van de hoofddirectie VDL Groep), André Faaij (Distinguished Professor Energiesysteemanalyse en wetenschappelijk directeur van de Energy Academy Europe), Wouter Wetzels (Researcher TNO Energietransitie), Gert Jan Kramer (Hoogleraar duurzame energiesystemen aan de Universiteit Utrecht), Ernst Worrell (Hoogleraar energie, materialen en milieu aan de Universiteit Utrecht), Kees Biesheuvel (Technologie- en innovatiemanager van Dow) en Bettina Kampman (Senior onderzoeker van milieu- adviesbureau CE Delft).

Arnold Stokking
Managing Director
info@brightsitecenter.com

Herkent uw bedrijf zich in de werkwijze van Brightsite?

Brightsite geeft een impuls aan de ontwikkeling en commerciële toepassing van innovatieve technologieën die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Dit vraagt om nieuwe manieren van denken en nieuwe verdienmodellen. We weten waar we naar toe willen en we weten dat het kan; een groene chemische industrie die duurzaam, innovatief én concurrerend is. Wilt u meer weten over hoe wij aankijken tegen de energietransitie? Ik kom graag met u in contact.