Inzet van biomassa en recycling van plastics noodzakelijk voor koolstofneutrale en circulaire economie

Artikel

Om tot een klimaatneutrale en circulaire chemiesector in 2050 te komen moet er het nodige gebeuren. Grootschalig gebruik van plastic afvalstromen en biomassa ter vervanging van fossiele grondstoffen zijn noodzakelijk om een koolstofneutrale en circulaire economie te realiseren. Binnen Brightsite’s programmalijn 2 ‘Emissiereductie door vervanging van nafta en aardgas’ wordt gekeken naar verschillende routes voor het verkrijgen van circulaire grondstoffen. Kim Ragaert (Hoogleraar Circular Plastics, Maastricht University) en Rinke Altink (Programma Manager Biobased Feedstocks & Plastics Recycling, Brightsite/TNO) gaan in dit artikel in op de huidige uitdagingen rondom de inzet van biomassa en recycling van plastics. 

 

Kim Ragaert, Hoogleraar Circular Plastics Maastricht University:

Tot op heden wordt nog geen 30% van de plastics gerecycled in de Europese Unie, wereldwijd ligt dit op slechts 9%. Daar is dus nog veel voortgang te boeken. De tijd om recycling naar een hoger niveau te tillen is nu gekomen. Recycling is immers belangrijk om plastics in de keten te houden.

Om de klimaatdoelen te behalen is het noodzakelijk om naast de energietransitie ook vol in te zetten op de grondstoffentransitie. Dat betekent dat fossiele grondstoffen voor chemicaliën en materialen moeten worden vervangen door hernieuwbare koolstofbronnen. Chemelot wil in 2050 volledig circulair zijn in de koolstofstromen. “Dat willen we doen door polymeren uit biomassa en plastic afval om te zetten in nieuwe producten. Ook in een circulaire economie is de chemische sector gebonden aan het gebruik van koolstof, omdat geen enkele kunststof zonder kan worden geproduceerd. Daarom is het zaak duurzame koolstofbronnen de plaats van fossiele grondstoffen over te laten nemen. Daarbij zullen we moeten inzetten op verschillende routes. Inzet van biomassa en recycling van plastic afvalstromen zijn twee parallelle trajecten die gezamenlijk mooie kansen bieden”, verwacht Altink.

Rinke Altink
Programma Manager
info@brightsitecenter.com

Samenwerken?

Het opgeven van fossiele grondstoffen betekent het sluiten van de cyclus door het gebruik van afvalstoffen en biomassa als grondstof voor de productie van nieuwe materialen. De programmalijn Emissiereductie door vervanging van nafta en aardgasgebruik richt zich op nieuwe technologieën en het elimineren van de broeikasgasemissies die samenhangen met fossiele grondstoffen. Wilt u meer weten over hoe fossiele grondstoffen vervangen kunnen worden door afvalstoffen en biomassa? Neem dan contact op.